None

Inauguracja projektu pomocowego

1 zdjęcie w galerii
W sobotę 28 grudnia br. w miejscowości Dibil odbyła się uroczysta inauguracja projektu pomocowego dla ludności Libanu.
Żołnierze CIMIC z batalionu irlandzko-polskiego (IRISHPOLBATT) oficjalnie oddali zakończony projekt oświetlenia ledowego ulic w gminie Dibil.

Dowódca IRISHPOLBATT LtC Robert Hurley, w imieniu wszystkich żołnierzy batalionu, wyraził wdzięczność dla lokalnej społeczności za bardzo gościnne i przyjazne przyjmowanie żołnierzy UNIFIL.

- „Z waszą pomocą i wsparciem, my – żołnierze IRISHPOLBATT, możemy skutecznie realizować założenia mandatu UNIFIL. (…) Oświetlenie ledowe wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w gminie i będzie stanowić pożytek dla wszystkich mieszkańców Dibil” – zaznaczył LtC Hurley podczas swojego wystąpienia. 

Żołnierze CIMIC przez ostatni miesiąc zapoznawali się ze strefą odpowiedzialności poprzez udział w spotkaniach z przedstawicielami władzy lokalnej.

„Dobre rozpoznanie potrzeb umożliwia lepszy wybór projektu, który ma być zrealizowany dla danej społeczności. Dlatego bardzo ważne są spotkania, w których możemy asymilować się z mieszkańcami Libanu, poznając ich kulturę, tradycje, a także problemy z jakimi borykają się na co dzień” – dodaje kpt. Katarzyna Rzadkowska, dowódca Engagement Team, komponentu CIMIC.
 
***
 
Jednym z zadań żołnierzy CIMIC jest realizacja projektów pomocowych na rzecz lokalnej społeczności. Priorytety działalności projektowej to edukacja, ochrona środowiska oraz kapitał ludzki. Żołnierze z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach odbyli kilka szkoleń z przedstawicielami Dowództwa Operacyjnego RSZ oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych, aby jak najefektywniej realizować pomoc w ramach współpracy cywilno-wojskowej.

Tekst: kpt. Katarzyna Rzadkowska
Zdjęcia: por. Jakub Zymiera