None

Przedstawiciele Akademii Sztuki Wojennej z roboczą wizytą w Iraku

11 zdjęć w galerii
W miesiącu grudniu miała miejsce robocza wizyta przedstawicieli Akademii Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Republice Iraku.
Zasadniczym celem, który został zrealizowany było zapoznanie się z procesem szkolenia irackich żołnierzy przez polskich instruktorów w ramach NATO Mission Iraq oraz nawiązanie kontaktów z War College – iracką uczelnią wojskową.
 
Podczas spotkania z Rektorem War College generałem dywizji Sattar Jabar, które miało miejsce w dniu 12 grudnia stronę Polską reprezentowali płk dr hab. prof. ASzWoj Tadeusz Zieliński - Prorektor ds. naukowych, płk dr hab. inż. Leszek Elak - Prorektor ds. dydaktycznych oraz płk Marcin Chruśliński – Attaché Obrony, Wojskowy, Morski i Lotniczy przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Iraku.

W trakcie niemal godzinnego spotkania uczestnicy wymienili się swoimi doświadczeniami dydaktycznymi, które są realizowane w obu uczelniach wojskowych. Jak stwierdził podczas rozmowy gen. dyw. Sattar Jabar strona Iracka jest zainteresowana nawiązaniem współpracy z Polską uczelnią. Wzajemna wymiana myśli wojskowej może przyczynić się do wzmocnienia armii Republiki Iraku.

Kończąc wizytę, po tradycyjnej wymianie podarunków Polscy goście zostali zaproszeni do zwiedzenia gmachu uczelni.

Tekst i foto: kpt. Piotr Spólny

Data publikacji: 13 grudnia 2019 r.