None

Przekazanie dowodzenia w PKW Afganistan

6 zdjęć w galerii
W dniu 10 grudnia br. podczas uroczystego apelu na terenie bazy PMC Bagram w Afganistanie, odbyła się ceremonia przekazania dowodzenia pomiędzy dowódcami X i XI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego.
Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych podczas uroczystości reprezentował płk Robert Skowroński. W uroczystym apelu udział wzięli między innymi: drugi sekretarz Ambasady Polskiej w Indiach Pan Paweł Skoczylas, Dowódca Afghan Military Police w prowincji Parwan generał dywizji Safiullah Safi, Dowódca bazy Bagram generał brygady Brian N. Wolford oraz przedstawiciele koalicyjnych wojsk ze Stanów Zjednoczonych, Czech, Gruzji, Bośni i Hercegowiny.

Dowódca X zmiany PKW płk Robert Matysek w swoim przemówieniu dokonał podsumowania działalności X zmiany PKW oraz podziękował swoim żołnierzom za wzorową służbę: - „Szanowni Państwo, stojąc w tym miejscu chciałbym moim żołnierzom i pracownikom Resortu Obrony Narodowej podziękować za trud i poświęcenie. Przepełnia mnie duma i zaszczyt, że mogłem dowodzić takimi żołnierzami, którzy w najtrudniejszych momentach potrafili pokazać swój charakter, doświadczenie i zaangażowanie”. Dowódca X zmiany skierował również słowa podziękowania w kierunku koalicjantów: - „Serdecznie dziękuję naszym przyjaciołom z Gwardii Narodowej oraz wszystkim siłom koalicyjnym oraz Afganistanu, którzy razem z nami dzielili trudy i wyzwania służby”.

Obejmujący obowiązki Dowódcy XI zmiany PKW płk pil. Waldemar Gołębiowski podziękował żołnierzom X zmiany za współpracę oraz bardzo sprawne przekazanie sprzętu i obowiązków, szybkie wdrożenie oraz zapoznanie żołnierzy XI zmiany ze specyfiką służby na poszczególnych stanowiskach. Kierując słowa do swoich podwładnych powiedział: - „Zapewniam Was, że będę dowódcą zarówno wymagającym, jak i sprawiedliwym, uczciwym oraz świadomym ciężaru jaki na mnie spoczywa, w myśl zasady, że największą siłą dowódcy są zawsze ludzie, którymi ma zaszczyt dowodzić.”

W imieniu Dowódcy Operacyjnego RSZ głos zabrał płk Robert Skowroński, który podziękował X zmianie PKW za wszelkie wyrzeczenia, wzorową żołnierską postawę, poświęcenie oraz wysiłek włożony w jak najlepsze wypełnienie zadań na rzecz Polskich oraz koalicyjnych Sił Zbrojnych. Wyraził również przekonanie, że pod dowództwem płk. pil. Waldemara Gołębiowskiego XI zmiana swoje zadania mandatowe będzie realizowała na równie wysokim poziomie.

W dniu przekazania obowiązków na stanowisku Dowódcy PKW Afganistan, za nienaganną służbę w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami państwa, na podstawie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczono „Gwiazdę Afganistanu”.
 
***

Trzon XI zmiany PKW Afganistan stanowią żołnierze z 12 Brygady Zmechanizowanej wspieranej przez żołnierzy z jednostek i instytucji wojskowych z całego kraju.

Tekst: mjr Kamil Szynkowski
Zdjęcia: sierż. Grzegorz Jankowski