None

Zmiana dowodzenia w PKW Łotwa

12 zdjęć w galerii
Dziesiątego grudnia br. w bazie wojskowej Adazi odbyła się uroczystość przekazania dowodzenia Polskim Kontyngentem Wojskowym na Łotwie.
Szóstą rotację żołnierzy pełniących służbę w ramach eFP (enhanced Forward Presence) wystawia 9. Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej. Dowodzący nią mjr Krzysztof Budzisz w obecności przedstawiciela Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych płk. Piotra Bieńka podpisał Protokół Objęcia Obowiązków Dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego.

W swoim pożegnalnym przemówieniu dowódca V zmiany mjr Daniel Stanicki podziękował za współpracę pani Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Łotwie dr Monice Michaliszyn, Kierownikowi Wydziału Konsularnego Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze Pani Małgorzacie Hejduk-Gromek oraz Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Tomaszowi Piotrowskiemu.

Obejmujący obowiązki dowódca major Budzisz zwrócił uwagę na obchodzoną 3 stycznia 2020 roku setną rocznicę Kampanii Łatgalskiej, w której żołnierze marszałka Rydza-Śmigłego we współpracy z armią Łotewską wyzwoliły Łotewskie miasto Dyneburg z bolszewickiej okupacji.

Uroczystość wieńczyły wyróżnienia. Trzech żołnierzy V zmiany zostało wyróżnionych przez dowódcę Bazy Adazi lt Col (podpułkownika) Sandrisa Gaugersa medalem za zasługi. Mjr Stanicki wyróżnił między innymi Attaché Obrony w Łotwie oraz dowódcę eFP BG Latvia medalem pamiątkowym V zmiany PKW Łotwa.

Tekst: kpt. Bartosz Duński
Zdjęcia: st. chor. szt. Krzysztof Surowiec