None

Jesion-19 zakończony

6 zdjęć w galerii
W piątek, 29 listopada 2019 roku, zakończyło się, zaplanowane i prowadzone przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego, ćwiczenie dowódczo-sztabowe Jesion-19.
Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Tomasz Piotrowski dokonał uroczystego zamknięcia ćwiczenia pod kryptonimem Jesion-19, a podsumowując je powiedział: - Uczestnicy ćwiczenia Jesion-19, idealnie zlokalizowaliście środek ciężkości i świetnie zrealizowaliście cele naszych działań. To nie ostatnie nasze wspólne przedsięwzięcie, gdyż naszą ambicją jest ciągły rozwój, nieustanne szkolenie. Dynamicznie zmieniające się środowisko skłania nas do definiowania nowych obszarów, w których możemy się doskonalić. Jest dobrze, a ćwiczenie Jesion-19 pozwoliło nam na zlokalizowanie pola do dalszej pracy. Jednak dzięki takim ludziom, jak Wy jesteśmy w stanie sprostać złożoności procesu prowadzenia operacji w środowisku połączonym.

Przygotowania do przeprowadzenia ćwiczenia Jesion-19 trwały od kilkunastu miesięcy. Sam jego przebieg podsumował Szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, płk Krzysztof Nolbert: - Celem ćwiczenia Jesion-19 było doskonalenie zdolności komponentów do udziału w strategicznej operacji obronnej. Skupiliśmy się na stworzeniu dla ćwiczących komponentów środowiska współdziałania, sprzyjającego wytworzeniu pomiędzy nimi efektu synergii. Poszczególne Rodzaje Sił Zbrojnych działały w środowisku operacji połączonych, które pozwala na doskonalenie synchronicznego i skoordynowanego ich użycia. Ćwiczenie Jesion-19 pozwoliło nam na praktyczne przećwiczenie i rozegranie scenariuszy wywalczenia i utrzymania przewagi w rejonie Bałtyku Południowego.

Kończąc swoje wystąpienie gen. dyw. Tomasz Piotrowski podziękował wszystkim za zaangażowanie w realizacje zadań i życzył, aby właściwie odtworzyli zdolności po ćwiczeniu, aby z nową energią przystąpić do dalszych zadań służbowych. Wyraził też nadzieję, że uczestnicy ćwiczenia Jesion-19 spożytkowali czas na ćwiczeniu do poszerzenia swojej wiedzy, rozwijania się i samodoskonalenia w różnych aspektach: - To dzięki Waszemu zaangażowaniu, dzięki temu, że wytworzyliście środowisko sprawnego współdziałania osiągnęliśmy sukces ćwiczenia dowódczo-sztabowego Jesion-19. Dziękuję za Waszą kontrybucję. Dziękuję również Waszym rodzinom za wsparcie i zrozumienie, a Wy podziękujcie swoim przełożonym, że umożliwili Wam udział w tym przedsięwzięciu.
 
***
 
Jesion-19 to ćwiczenie zaplanowane i prowadzone przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, w układzie narodowym jako ćwiczenie dowódczo-sztabowe wspomagane komputerowo. Jego celem było doskonalenie zdolności dowództw komponentów do prowadzenia operacji obronnej.

W przyjętym scenariuszu Polsce zagrażał fikcyjny przeciwnik, a realizowane epizody stanowiły odzwierciedlenie wyzwań współczesnego teatru działań przewidując szeroki wachlarz zagrożeń. Główne wydarzenia scenariusza dotyczyły sytuacji w południowej części Bałtyku. Nazwy państw, strony konfliktów nie odnosiły się do rzeczywistych uwarunkowań politycznych i nie mogły być utożsamiane z jakimkolwiek państwem. Ćwiczenie posiadało defensywny charakter.

W ćwiczenie zaangażowani byli przedstawiciele wszystkich rodzajów sił zbrojnych, rodzajów wojsk, funkcjonariusze, pracownicy ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji, pracownicy resortu obrony narodowej, dowództw ze składu Sił Zbrojnych RP oraz elementów podległych Ministrowi Obrony Narodowej.

Tekst: mjr Adriana Wołyńska
Zdjęcia: st. chor. szt. mar. Arkadiusz Dwulatek