None

Afganistan – trening dla żołnierzy Republiki Czeskiej

5 zdjęć w galerii
W dniach 14-15 listopada br. żołnierze - instruktorzy „Guardian Angel” z 2 plutonu ochrony PKW zorganizowali trening z taktyki, technik i procedur „Guardian Angel” dla nowoprzybyłych żołnierzy z 43 batalionu powietrzno-desantowego z Republiki Czeskiej.
Trening obejmował szkolenie teoretyczne i praktyczne. Szkolenie teoretyczne składało się z rozpoznania zagrożeń typu „Green on Blue”, zapoznania z zadaniami ochrony typu „Guardian Angel”, realizacji procedur i technik stosowanych podczas wykonywania zadań typu „Guardian Angel”.

Podczas szkolenia praktycznego zrealizowano bezogniowy trening czynności manualnych na broni oraz zapoznano szkolonych z typowymi szykami ochrony stosowanymi podczas ochrony VIP. Na zakończenie pierwszego dnia szkolenia podsumowano i przećwiczono różne scenariusze ochrony jakie występują podczas zadań ochrony ważnego personelu.

W drugim dniu szkolenia realizowano strzelania taktyczno-bojowe na bliskich odległościach, które obejmowały strzelanie na skupienie, strzelanie z prawidłową identyfikacją celu, strzelanie ze zwrotami, strzelanie z przeniesieniem ognia w dwóch płaszczyznach ze zmianą magazynka. Podsumowaniem treningu i zarazem sprawdzeniem nabytych umiejętności było strzelanie w szyku ochronnym tzw. diamencie.

Żołnierze z Republiki Czeskiej byli pod ogromnym wrażeniem profesjonalizmu i wyszkolenia instruktorów z 2 plutonu ochrony. Umiejętności zdobyte w czasie treningu będą wykorzystywane przez żołnierzy nowej zmiany czeskiego kontyngentu podczas codziennej realizacji zadań mandatowych.

Tekst: ppor. Paweł Kłyś
Zdjęcia: sierż. Grzegorz Jankowski