None

Ruszył Jesion-19

3 zdjęć w galerii
Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Tomasz Piotrowski dokonał uroczystego otwarcia ćwiczenia dowódczo-sztabowego pod kryptonimem Jesion-19.
- Witam wszystkich bardzo serdecznie na uroczystej zbiórce inaugurującej ćwiczenie Jesion-19. (…) Będziemy brali udział w wydarzeniu stanowiącym przygotowanie do serii większych przedsięwzięć, które będą realizowane na terenie Rzeczypospolitej, w naszej przestrzeni powietrznej i na akwenie morza bałtyckiego. Myślę tutaj o ćwiczeniach Defender, Anakonda, Aurora prowadzonym przez szwedzkie siły zbrojne, Spring Storm z udziałem systemu dowodzenia NATO oraz ćwiczeniu Baltops, to wszystko wydarzy się w przyszłym roku. - powiedział Dowódca Operacyjny RSZ.

W swoim wystąpieniu zaznaczył, że przygotowania do Jesiona-19 trwały od kilkunastu miesięcy. Podkreślił, że - w ćwiczeniu będziemy się przygotowywali do prowadzenia strategicznej operacji obronnej i stworzenia warunków do przejścia do operacji sojuszniczej. (…) Mieści się w tym zaangażowanie całego państwa, jego wszystkich elementów zarówno militarnych jak i niemilitarnych, stąd udział w ćwiczeniu przedstawicieli innych ministerstw. Uzyskanie synergii w tym środowisku pozwoli bronić Rzeczpospolitą przed różnego rodzaju zagrożeniami i to będzie elementem tego ćwiczenia. Idąc bardziej w szczegóły będziemy tworzyli warunki dla komponentów morskiego, lądowego i powietrznego oraz centrum operacji cybernetycznych do tego aby doskonaliły swoje umiejętności dowodzenia. Kończąc swoje wystąpienie gen. dyw. Tomasz Piotrowski podziękował wszystkim za stawiennictwo i życzył, aby właściwie spożytkowali czas na ćwiczeniu bo sposobność do poszerzenia swojej wiedzy, rozwijania się i samodoskonalenia w różnych aspektach. Wyraził przekonanie, że wspólnym wysiłkiem jesteśmy to w stanie zrealizować, zarówno cele przyjęte dla ćwiczenia jak i własne.

***
 
Jesion-19 to ćwiczenie zaplanowane i prowadzone przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Będzie prowadzone w układzie narodowym jako ćwiczenie dowódczo-sztabowe wspomagane komputerowo. Jego celem jest doskonalenie zdolności dowództw komponentów do prowadzenia operacji obronnej.

W przyjętym scenariuszu Polsce zagraża fikcyjny przeciwnik, a realizowane epizody stanowią odzwierciedlenie wyzwań współczesnego teatru działań przewidując szeroki wachlarz zagrożeń. Główne wydarzenia scenariusza będą dotyczyły sytuacji w południowej części Bałtyku. Nazwy państw, strony konfliktów nie odnoszą się do rzeczywistych uwarunkowań politycznych i nie mogą być utożsamiane z jakimkolwiek państwem. Ćwiczenie posiada defensywny charakter.

W ćwiczenie zaangażowani będą przedstawiciele wszystkich rodzajów sił zbrojnych, rodzajów wojsk, funkcjonariusze, pracownicy ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji, pracownicy resortu obrony narodowej, dowództw ze składu Sił Zbrojnych RP oraz elementów podległych Ministrowi Obrony Narodowej.
 
Tekst: ppłk Piotr Walatek
Zdjęcia: st. chor. szt. Waldemar Młynarczyk, st. chor. szt. mar. Arkadiusz Dwulatek