None

Zespół Łączności – PKW Irak

9 zdjęć w galerii
Działania misyjne obciążone są dynamiką działania wynikającą z rozwoju sytuacji na teatrze.
Szybkie podejmowanie decyzji, są czynnikami mogącymi w zasadniczy sposób wpłynąć na osiągnięcie celów prowadzonych działań. Zapewnienie łączności radiowej żołnierzom realizującym zadania misyjne jest jednym z najważniejszych zadań wykonywanych przez zespół łączności na rzecz VII zmiany PKW Irak.

Sprawność sprzętu, jego obsługa, umiejętność prowadzenia korespondencji radiowej, to elementy niezbędne do prawidłowej realizacji procesu dowodzenia w warunkach misyjnych. Bez wymienionych elementów nie można zapewnić prawidłowego procesu dowodzenia, a co za tym idzie końcowego sukcesu. Do realizacji powyższego służą treningi łączności prowadzone w różnym czasie oraz zawsze innych miejscach poza bazą.

Tekst: kpt. P. Spólny
Foto arch.: Arch. PKW Irak, kpt. P. Spólny

Data publikacji: 20 listopada 2019 roku