None

Delegacja dowództwa w Mołdawii

3 zdjęć w galerii
W dniach 11-16 listopada br. delegacja Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego uczestniczyła w projekcie „Razem w przyszłość”, który odbył się w stolicy Mołdawii w Kiszyniowie.
Projekt został zrealizowany dzięki Stowarzyszeniu Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju, przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Uczestnikami projektu byli m.in. przedstawiciele Sił Zbrojnych RP w tym delegacja Dowództwa Operacyjnego RSZ, organizacje kombatanckie oraz polscy i mołdawscy weterani. W konferencji udział wzięli również Ambasador RP w Republice Mołdawii, pan Bartłomiej Zdaniuk oraz Szef Sztabu Generalnego i dowódca Armii Mołdawii, generał Igor Gorgan. Tematem spotkań była problematyka prawna i społeczna statusu weteranów misji zagranicznych.

Podczas projektu, przedstawiciel Dowódcy Operacyjnego RSZ ds. weteranów, wygłosił prelekcję na temat Udziału pracowników resortu ON w misjach i operacjach wojskowych  poza granicami państwa oraz roli jaką DORSZ pełni w systemie opieki nad weteranami i poszkodowanymi.

Tekst: Renata Matynia
Zdjęcia: Renata Matynia oraz arch. foto: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kiszyniowie