None

Zajęcia ogniowe w PKW Irak

4 zdjęć w galerii
W dniu 13 listopada żołnierze plutonu ochrony VII zmiany PKW Irak przeprowadzili wspólne szkolenie ogniowe z czeską grupą zadaniową NATO MISJA IRAK.
Na strzelnicy bojowej wyznaczyli sobie miejsce spotkania żołnierze armii Republiki Czech oraz Polski, by przeprowadzić wspólne szkolenie.

Po zapoznaniu całego stanu osobowego z warunkami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wykonywania zadania ogniowego oraz wzajemnym zapoznaniu się z bronią będącą na wyposażeniu obu armii przyszedł czas na zajęcia praktyczne. Ważnym elementem szkolenia była praca ”na broni”, a właściwie różnice jakie występują w procesie szkolenia obu armii. Każda z nacji przekonywała się do pewnych rozwiązań, które mogą być przydatne podczas potrzeby użycia broni w warunkach zagrożenia bojowego.

- Zajęcia ogniowe które wspólnie zrealizowaliśmy z żołnierzami Czeskiej Grupy Zadaniowej NATO MISJA IRAK były ważnym doświadczeniem szkoleniowym, prócz możliwości zapoznania się z umiejętnościami strzeleckimi naszych południowych sąsiadów oraz wyminą doświadczeń nawiązaliśmy cenne przyjacielskie kontakty – stwierdził dowódca plutonu ochrony PKW Irak.

Tekst: kpt. Piotr Spólny
Zdjęcia: arch. VII PKW Irak