None

Narodowe Święto Niepodległości w Kosowie

11 zdjęć w galerii
W dniu 11 listopada 2019 roku w bazie Camp Novo Selo Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości rozpoczęto od Mszy Świętej. Msza odprawiana była w intencji Ojczyzny i żołnierzy poległych na polu chwały.
Następnie na placu apelowym o godzinie 11.00 odbyła sie uroczysta zbiórka w której udział wzięli żołnierze polskiego kontyngentu KFOR i polscy policjanci pełniący służbę w ramach misji EULEX. Podniosły charakter uroczystości podkreślili swoją obecnością dowódcy wszystkich wojsk sojuszniczych stacjonujących w Kosowie, na czele z Dowódcą KFOR majorem generałem Lorenzo D'Addario.
 
Podczas uroczystości odczytano rozkazy dowódców jednostek wojskowych o mianowaniu na wyższe stopnie wojskowe, a także rozkaz o wyróżnieniach. Nominacje na wyższe stopnie wojskowe wręczył oficer starszy narodowy płk Maciej Nowak wraz z Dowódcą XL zmiany PKW KFOR ppłk Piotrem Idusem.
 
Podczas uroczystości, żołnierze zostali odznaczeni medalami „Non-Article 5 NATO Balkans Medal” nadanymi przez Sekretarza Generalnego NATO uczestnikom XL zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR.

Punktem kulminacyjnym uroczystości była modlitwa, odśpiewana Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego oraz Niepodległościowy Apel Pamięci zakończony salwą honorową.

Uroczystą zbiórkę zakończyła defilada pododdziałów, po której dowódca Polskiego Kontyngentu Wojskowego zaprosił wszystkich uczestników na poczęstunek tradycyjnych polskich potrawy.

Tekst i zdjęcia: ppor. Paweł Raczkowski