None

W 12 Brygadzie pożegnano kontyngent wojskowy

19 zdjęć w galerii
W piątek 8 listopada br. w koszarach 12 Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak oraz Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch pożegnali żołnierzy I zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego Liban.
W uroczystości pożegnania I zmiany PKW Liban uczestniczyli: Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Minister Paweł Soloch, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych generał dywizji Tomasz Piotrowski, Zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych generał dywizji Jan Śliwka, Zastępca Szefa Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych - P5 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał brygady Piotr Trytek, przedstawiciele służb mundurowych Garnizonu Szczecin i władz lokalnych, ale przede wszystkim – rodziny żołnierzy.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku Ministrowi ON przez Dowódcę 12 Brygady Zmechanizowanej pułkownika dypl. Sławomira Dudczaka o gotowości pododdziałów. Następnie odczytano decyzję o skierowaniu I zmiany PKW Liban w rejon misji wojskowej i podpisanie protokołu o przekazaniu I zmiany PKW Liban w podporządkowanie Dowódcy Operacyjnemu RSZ.

Doniosłym punktem pożegnania żołnierzy było wręczenie flagi państowej z godłem Rzeczypospolitej Polskiej Dowódcy PKW Liban podpułkownikowi Pawłowi Bednarzowi, czego w imieniu Prezydenta RP dokonał Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Żegnając kontyngent Minister Błaszczak podkreślił ogromną rolę Wojska Polskiego w budowaniu pokoju oraz stabilizacji na świecie. „To, jaką mamy pozycję międzynarodową jest niewątpliwie rezultatem waszej służby. Pozycja międzynarodowa Polski dzięki waszej służbie, dzięki powrotowi do misji ONZ wzrasta. I to jest ten cel, jaki stawiamy sobie przed naszą misją, pełnioną we władzach Rzeczypospolitej, aby pozycja naszego kraju była coraz silniejsza, bo to przekłada się na bezpieczeństwo naszej Ojczyzny. Gratuluję wam umiejętności. Gratuluję  przejścia szkolenia. Jestem spokojny o to, że będziecie godnie spełnić misje w ramach ONZ” – zaznaczył Minister Błaszczak.

Ostatnimi etapami pożegnalnej ceremonii było odegranie i odśpiewanie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, a także defilada pododdziałów „Błękitnej” Brygady.
 
***
 
Po 10 latach nieobecności Wojsko Polskie powraca do udziału w misji w Libanie w ramach mandatu ONZ jako Tymczasowe Siły ONZ w Libanie (ang. United Nations Interim Force in Lebanon - UNIFIL).
 
Głównym celem udziału polskich żołnierzy jest zaangażowanie Polski w budowanie pokoju i bezpieczeństwa w tym niestabilnym regionie.
 
Zadanie sformowania półrocznych I oraz II zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego Liban otrzymała 12 Brygada Zmechanizowana ze Szczecina. Kontyngenty te (ponad 200 żołnierzy każdy) powstają na bazie 3 batalionu piechoty zmotoryzowanej ze Stargardu, których będą wspierać różni specjaliści (m. in. łączności oraz logistyki) z innych jednostek wojskowych.
 
Dowódcą I zmiany PKW Liban będzie Dowódca 3 batalionu piechoty zmotoryzowanej podpułkownik Paweł Bednarz. W Libanie Polacy będą przede wszystkim wspólnie działać z irlandzkimi oraz węgierskimi żołnierzami (polski kontyngent wejdzie w skład irlandzkiego batalionu).
 
Tekst: kpt. Błażej Łukaszewski
Zdjęcia: kpt. Błażej Łukaszewski, szer. Piotr Pytel