None

PKW ŁOTWA - Żołnierska Pamięć

9 zdjęć w galerii
Żołnierze V zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego na Łotwie uczcili dzień Wszystkich Świętych odwiedzając miejsca upamiętniające Polaków pochowanych na Łotewskich nekropoliach.
Dowódca Kontyngentu V zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego mjr Daniel Stanicki wraz z Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Łotwie Panią dr Moniką Michaliszyn, przedstawicielami Związku Polaków na Łotwie oraz delegacją żołnierzy, zapalili znicze na grobach upamiętniających Polaków spoczywających na cmentarzu św. Michała w Rydze.

Cmentarz św. Michała, to miejsce, gdzie spoczywają najwybitniejsi przedstawiciele łotewskiej kultury, nauki, sportu oraz polityki. Na tym cmentarzu pochowanych jest wielu zasłużonych dla Rygi i Łotwy Polaków oraz osób polskiego pochodzenia, m.in. tu spoczywa Ita Kozakiewicz – działaczka polonijna, założycielka Związku Polaków na Łotwie i deputowana do Rady Najwyższej Łotwy.

Żołnierze uczcili również pamięć rodaków odwiedzając krzyż na Słobódce w Dyneburgu. Pomnik, który powstał w miejscu dawnego cmentarza zrównanego z ziemią przez bolszewików symbolizuje polskich żołnierzy, którzy zginęli w walkach niepodległościowych w latach 1918-1920.

W ramach uczczenia pamięci o zmarłych V zmiana PKW Łotwa zorganizowała akcję, w której uporządkowano zapomniane groby naszych rodaków na łotewskiej ziemi.

Tekst i zdjęcia: ppor. Agnieszka Kolowca