None

Paczki na Święta

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia można przesyłać paczki żołnierzom i pracownikom RON służącym w Polskich Kontyngentach Wojskowych. Przypominamy, że przekazywanie paczek odbywa się za pośrednictwem macierzystych jednostek wojskowych żołnierzy pełniących służbę wojskową w PKW. Paczki do macierzystych jednostek należy dostarczyć do 20 listopada 2019 roku.
ZASADY

wysyłania paczek świątecznych do/od żołnierzy i pracowników RON Polskich Kontyngentów Wojskowych
Każdy żołnierz i pracownik RON może wysłać do kraju tylko jedną paczkę oraz otrzymać tylko jedną paczkę od rodziny z kraju. W przypadku wysłania do odbiorcy więcej niż jednej paczki z kraju, do PKW zostanie wysłana tylko ta, która została dostarczona jako pierwsza do punktu zbiórki. Pozostałe paczki zostaną zwrócone nadawcom.
 
Gabaryty paczki:

-       waga do 3kg;

-       kartony pocztowe o wymiarach 340 mm x 245 mm x 115 mm lub 300 mm x 250 mm x 200 mm, dostępne w placówkach Poczty Polskiej S.A.

 
Adresy:

 
Adres do PKW Afganistan RSM:
Imię i Nazwisko
PKW Afganistan RSM
     00-909 FUP Warszawa 119
       ul. Żwirki i Wigury 9/13
Jednostka Wojskowa 5008 „wpisać oznaczenie literowe bazy”
gdzie:
          - litera „B” oznacza bazę BAGRAM;
          - litera „G” oznacza bazę GAMBERI;
          - litera „F” oznacza bazę FENTY;
          - litera „K” oznacza bazę KABUL;
          - litera „S” oznacza bazę KANDAHAR;
          - litera „C” oznacza bazę CAMP PAMIR KUNDUZ;
          - litera „A” oznacza bazę AOB-N MAZAR-I SHARIF.
 
  Adres do PKW KFOR:
         Imię i Nazwisko
        PKW KFOR
          00-909 FUP Warszawa 119
            ul. Żwirki i Wigury 9/13
 
 Adres do PKW EUFOR ALTHEA:
          Imię i Nazwisko
              PKW EUFOR ALTHEA
         00-909 FUP Warszawa 119
            ul. Żwirki i Wigury 9/13
 
 Adres do PKW IRAK:
Imię i Nazwisko
PKW IRAK (wpisać oznaczenie lokalizacji)
00-909 FUP Warszawa 119
ul. Żwirki i Wigury 9/13
gdzie:
          - litera „A” – oznacza lokalizację AMMAN;
          - litera „AA” – oznacza lokalizację AL ASAD;
          - litera „B” – oznacza lokalizację BAGDAD (w tym baza TAJI);
          - litera „Q” – oznacza lokalizację AL TAQQADUM;
          - litera „JK” – oznacza lokalizację AL JABER KUWEJT;
          - litera „AK” – oznacza lokalizację ARIFJAN KUWEJT;
          - litera UK” – oznacza lokalizację AL UDEID KATAR.
 
 Adres do PKW SOPHIA:
Imię i Nazwisko
PKW SOPHIA
00-909 FUP Warszawa 119
ul. Żwirki i Wigury 9/13
 
 Adres do PKW EUTM RŚA:
Imię i Nazwisko
PKW EUTM RŚA
00-909 FUP Warszawa 119
ul. Żwirki i Wigury 9/13
 
 Adres do PKW RUMUNIA:
Imię i Nazwisko
PKW RUMUNIA
00-909 FUP Warszawa 119
ul. Żwirki i Wigury 9/13
 
 Adres do PKW ŁOTWA:
Imię i Nazwisko
PKW ŁOTWA
00-909 FUP Warszawa 119
ul. Żwirki i Wigury 9/13

 Adres do PKW UNIFIL:
Imię i Nazwisko
PKW UNIFIL
00-909 FUP Warszawa 119
ul. Żwirki i Wigury 9/13
 
Paczki mogą zawierać środki higieny osobistej, rzeczy osobistego użytku, zdjęcia, książki itp. Zgodnie z obowiązującym prawem istnieje zakaz, pod groźbą odpowiedzialności karno-administracyjnej, przesyłania przedmiotów, które są niebezpieczne ze względu na swoje właściwości fizyczne lub chemiczne, m.in.:

-        alkoholu;

-        wszelkiego rodzaju broni palnej;

-        materiałów wybuchowych;

-        amunicji;

-        narkotyków;

-        materiałów łatwopalnych;

-        substancji żrących;

-        leków;

-        produktów i materiałów szybko psujących się;

-        artykułów spożywczych z określonymi warunkami przechowywania  w warunkach chłodniczych;

-        artykułów spożywczych bez opakowania producenta;

-        organizmów żywych;

-        produktów w opakowaniach szklanych i łatwo tłukących się;

-        waluty i kosztowności;

-        dokumentów i materiałów niejawnych,

-        wyrobów ze skóry: krokodyli, waranów, węży z rodziny dusicieli (boa, pytony, anakondy);

-        biżuterii i innych wyrobów z korali rafotwórczych;

-        muszli, wyrobów z muszli małży z mórz tropikalnych;

-        skór i innych trofeów z niedźwiedzi, a także środków medycyny ludowej wykorzystujące niedźwiedzie fragmenty;

-        skór i trofeów pochodzących z dzikich kotów;

-        rzeźbionych kości morsów czy wielorybów;

-        wyrobów z koci słoni, nosorożców czy hipopotamów;

-        wyrobów i skór z zebr i antylop;

-        produktów z ryb jesiotrowatych, w tym kawioru;

-        storczyków, kaktusów, wilczomleczów i niektórych roślin owadożernych – dotyczy to zarówno roślin jak i ich cebulek oraz bulw;

-        przedmiotów archeologicznych liczących ponad 100 lat;

-        elementów stanowiących integralną część zabytków artystycznych, historycznych lub religijnych, które zostały rozdzielone na kawałki, liczące ponad 100 lat;

-        obrazów i rysunków, innych niż te włączone do kategorii transportowej 3A lub wykonanych wyłącznie ręcznie na jakimkolwiek nośniku i w jakimkolwiek surowcu, które liczą ponad 50 lat i nie należą do ich twórców;

-        oryginalnych rzeźb lub posągów oraz kopii wykonanych w tym samym procesie co oryginały, które liczą ponad 50 lat i nie należą do ich twórców, wyłączając te należące do kategorii;

-        fotografii, filmów i negatywów do nich, które liczą ponad 50 lat i nie należą do ich twórców;

-        inkunabułów i manuskryptów, łącznie z mapami i partyturami, w pojedynczych egzemplarzach lub w zbiorach, które liczą ponad 50 lat i nie należą do ich twórców;

-        książek liczących ponad 100 lat, w pojedynczych egzemplarzach lub w zbiorach;

-        map drukowanych liczących ponad 200 lat;

-        archiwów i jakichkolwiek ich elementów, wszelkiego rodzaju lub każdy nośnik, które liczą ponad 50 lat.

 

Wszystkie paczki przed wysłaniem zostaną poddane kontroli.Paczki niespełniające wymienionych warunków będą zwracane nadawcom. Paczki muszą zawierać adres i numer telefonu nadawcy. Przyjmowane będą wyłącznie paczki nadane jako zwykłe (paczki wartościowe będą zwracane nadawcom). Paczki do rodzin w kraju należy adresować na ogólnych zasadach obowiązujących w Polsce.