None

Warsztaty z prawa operacyjnego

5 zdjęć w galerii
W dniach 23–24 października 2019 r., w Klubie Dowództwa Operacyjnego RSZ im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego na Cytadeli, odbyła się II edycja warsztatów z prawa operacyjnego dla przedstawicieli Wojskowej Służby Prawnej.
W warsztatach wzięli udział m.in. przedstawiciele Wojskowej Służby Prawnej Dowództwa Generalnego RSZ, Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, Departamentu Prawnego MON oraz Sztabu Generalnego WP.

Celem warsztatów było kontynuowanie praktycznego szkolenia w obszarze prawa operacyjnego w celu przygotowania oficerów wojskowej służby prawnej do pełnienia służby zgodnie z wojennym/operacyjnym przeznaczeniem.

W trakcie warsztatów omawiano zagadnienia związane z praktycznym stosowaniem Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych oraz rolą prawnika w procesie targetingu.

Organizatorem warsztatów był Oddział Prawny Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego.

Tekst i zdjęcia: Oddział Prawny DORSZ