None

PKW Łotwa - ćwiczenie łącznościowców

4 zdjęć w galerii
W dniach 22-23 października reprezentacja z eFP BG Latvia wzięła udział w zawodach Noble Skywave.
Jest to coroczne przedsięwzięcie organizowane przez armię kanadyjską od 2013 r. mające na celu podnoszenie kwalifikacji oraz integrację środowisk łącznościowców, zarówno członków sił zbrojnych, jak i osób cywilnych posiadających pozwolenie radiowe w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.

Zawody polegały na próbach uzyskania łączności na falach krótkich z innymi uczestnikami w trybach analogowych i cyfrowych na przydzielonych częstotliwościach. Zespół Batalionowej Grupy Bojowej stacjonującej na Łotwie składał się z ochotników z kontyngentów: polskiego (czterech żołnierzy), kanadyjskiego (trzech żołnierzy), hiszpańskiego (czterech żołnierzy), czeskiego i słowackiego (po jednym żołnierzu).

Rywalizacja podzielona była na cztery fazy. Faza pierwsza to nawiązanie łączności ze stacją nadrzędną znajdującą się w Kingston w Kanadzie. Faza druga to Free play, czyli praca w dowolnych trybach ze wszystkimi korespondentami. Faza trzecia to Team challenge – podczas rejestracji przed zawodami należało wskazać preferowany tryb pracy. Dla zespołu eFP BG Latvia było to 3G. W trakcie tej fazy dozwolona była tylko łączność ze wskazanymi uczestnikami w wybranym trybie. Fazą ostatnią było Back to the future, w której punktowana była odległość i przekraczane strefy czasowe.

W ciągu 32 godzin udało się uzyskać dwukierunkową komunikację z korespondentami w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Peru, Australii oraz jednokierunkową z Nową Zelandią. Ciekawostką była łączność z jednym z korespondentów z Peru, który nadawał z okrętu podwodnego.

Po podsumowaniu wyników zespół z Łotwy zajął 5 miejsce na 89 zespołów uczestniczących w zawodach. Żołnierze z V zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Łotewskiej zaprezentowali bardzo wysoki poziom wyszkolenia oraz wykazali się bardzo dużą umiejętnością współpracy z sojusznikami.

Tekst: por. Marcin Maciejewicz