None

Polscy czołgiści w ćwiczeniu Silver Arrow

8 zdjęć w galerii
Na przełomie września i października żołnierze z V zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego na Łotwie uczestniczyli w międzynarodowym ćwiczeniu pk. Silver Arrow.
Silver Arrow było najważniejszym ćwiczeniem zgrywającym pododdziały Wielonarodowej Batalionowej Grupy Bojowej stacjonującej w bazie Adazi. Polscy żołnierze mieli okazję szkolić się z sojusznikami z Litwy, Łotwy, Estonii, Kanady, Norwegii, Hiszpanii, Włoch, Słowacji, Czech, Albanii, Słowenii.

Głównym celem ćwiczenia była ocena wyszkolenia i zgrania sił wchodzących w skład enhaced Forward Presence Battle Group Latvia. Żołnierze wszystkich nacji skupili się na przeprowadzeniu zintegrowanego procesu planowania, doskonaleniu działań taktycznych oraz zgrywaniu elementów wsparcia logistycznego i bojowego.

Udział w tym ćwiczeniu umożliwił żołnierzom z V zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego na Łotwie zdobycie nowych doświadczeń oraz doskonalenie posiadanych umiejętności w środowisku międzynarodowym.

Tekst: ppor. Agnieszka Kolowca
Zdjęcia: st. chor. szt. Marek Grzybowski