None

PKW Irak – szkolenie żołnierzy

10 zdjęć w galerii
Mobilny Zespół Treningowy VII Zmiany PKW Irak realizuje proces szkolenia irackich żołnierzy w ramach NMI.
Żołnierze z 16 Dywizji Zmechanizowanej, Centrum Szkolenia Logistyki z Grudziądza, 18 pułku rozpoznawczego oraz 1. Brygady Logistycznej z Bydgoszczy tworzą Mobilny Zespół Treningowy, który działa w ramach NATO MISSION IRAK (NMI). Głównym zadaniem mobilnego zespołu treningowego jest przygotowanie irackich specjalistów oraz instruktorów do prowadzenia obsług technicznych i napraw posowieckiego sprzętu pancernego w zakresie podwozia, elektroniki oraz uzbrojenia.

Szkolenie irackich żołnierzy prowadzone jest w trzech etapach. Pierwszy etap ma za zadanie nabycie niezbędnych umiejętności w zakresie ogólnego szkolenia mechaników, drugi ukierunkowany jest na wykształcenie specjalistów którzy po zdaniu egzaminów będą posiadali niezbędne umiejętności do prowadzenie zajęć przewidzianych dla szkolenia podstawowego, oraz trzeci etap, po którym iraccy kursanci zdobędą uprawnienia instruktora - metodyka. Oczywiście etap trzeci kursu będzie dotyczył tylko najlepszych kursantów, którzy podczas szkolenia oraz egzaminów wykażą się najlepszym opanowaniem przekazanej im wiedzy. To właśnie oni w niedalekiej przyszłości będą pełnili funkcje instruktorów w swoich macierzystych jednostkach.

W ocenie kadry szkolącej iraccy żołnierze wykazują bardzo duże zainteresowanie oraz zaangażowanie w procesie szkoleniowym, zarówno praktycznym oraz teoretycznym. Zadają mnóstwo pytań związanych z przekazywaną im wiedzą. Czas jaki przyszło im spędzić z polskimi instruktorami wykorzystują maksymalnie. Jak twierdzą żołnierze Mobilnego Zespołu Treningowego to wielka przyjemność szkolić tak zmotywowanych żołnierzy.

„Polscy instruktorzy, którzy realizują zadania w ramach NMI prowadzą szkolenie irackich żołnierzy, którego celem jest wsparcie sił zbrojnych Iraku w budowie zdolności do samodzielnego realizowania zadań związanych z obsługą techniczną i naprawą poradzieckiego sprzętu pancernego.” – podkreślił Dowódca Zespołu Wsparcia.

Tekst i zdjęcia: kpt. Piotr Spólny