None

Delegacja dowództwa z wizytą w Kanadzie

1 zdjęcie w galerii
Kolejnym etapem, trwającej od 9 września podróży delegacji Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego (DO RSZ), na czele z gen. dyw. Tomaszem Piotrowskim, była wizyta w Kanadzie.
Zwieńczeniem wieloetapowej podróży, która rozpoczęła się w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, była stolica Kanady - Ottawa. Tam właśnie Dowódca Operacyjny RSZ i towarzyszący mu podwładni odwiedzili kanadyjskie Joint Operations Command (CJOC). Celem spotkania było nawiązanie stosunków, w celu zacieśnienia współpracy między odpowiadającymi sobie dowództwami. W prowadzonych rozmowach strona kanadyjska doceniła zaangażowanie Polaków na Łotwie i interoperacyjność z Kanadyjskimi Siłami Zbrojnymi. Do tego tematu, w podsumowaniu wizyty, nawiązał również Szef Pionu Planowania DO RSZ, mówiąc: - "Obecnie głównym obszarem współpracy z partnerem kanadyjskim pozostają inicjatywy NATO wdrażane w ramach postanowień Szczytu NATO w Warszawie. Natomiast flagowym dla współdziałania, wspólnym zaangażowaniem, jest oczywiście integracja polskiego komponentu pancernego, operującego w ramach enhanced Forward Presence na Łotwie, z innymi państwami kontrybuującymi, a także wsparcie szkoleniowe Sił Zbrojnych Ukrainy. Partnerzy kanadyjscy potwierdzili swoje zainteresowanie oraz kierunek adaptacji swojego zaangażowania w eFP oraz w Siły Odpowiedzi NATO."

Polska delegacja miała okazję uczestniczyć również w spotkaniach w: Strategic Joint Staff i siedzibie National Defence Headquarters (NDHQ), na którą składa się dowództwo wojskowe Kanadyjskich Sił Zbrojnych wraz z usytuowaną tam również większością personelu cywilnego Departamentu Obrony Narodowej (DND). Strony: polska i kanadyjska, podzieliły się perspektywami i doświadczeniami współpracy podczas różnego rodzaju ćwiczeń międzynarodowych, a także omówiły przyszłe możliwości zacieśnienia kooperacji między krajami.

Całość, trwającej od 9 do 19 września, wizyty podsumował Dowódca Operacyjny RSZ gen. dyw. Tomasz Piotrowski, a wnioski, jakie wypłynęły z sojuszniczych rozmów są następujące: - "Zdecydowanie polskie siły zbrojne muszą mieć centrum doktryn, które wzorem wiodących w NATO armii: Stanów Zjednoczonych i Kanady, będzie miało autoryzację do wydawania doktryn i określania standardów obowiązujących w Siłach Zbrojnych RP. Tu niezwykle istotna jest rola Dowództwa Operacyjnego RSZ, jako odpowiedzialnego za definiowanie zdolności operacyjnych poszczególnych komponentów i rodzajów wojsk." Dowódca Operacyjny zauważył również: - "Wizyta wykazała potrzebę zmiany struktur, której efektem będzie dostosowanie do obecnych wyzwań i dynamicznie zmieniającego się środowiska prowadzenia operacji."

Pobyt i rozmowy z sojusznikami, zarówno z armii Stanów Zjednoczonych, jak i Sił Zbrojnych Kanady umożliwił nawiązanie i pogłębienie wielokierunkowej współpracy obejmującej zróżnicowane obszary działania. Odbyte spotkania i dyskusje były owocne i inspirujące. Stały się platformą do dyskusji o przyszłości stosunków, współdziałania i wymiany doświadczeń.

Tekst: mjr Adriana Wołyńska