None

Pluton ochrony VII zmiany PKW Irak

3 zdjęć w galerii
W piątek 20 września, żołnierze wchodzący w skład plutonu ochrony utrwalali swoje umiejętności strzeleckie podczas planowych zajęć ze szkolenia ogniowego.
Warunki w jakich przyszło im strzelać są zgoła odmienne od krajowych. Jednak wysoka temperatura panująca podczas zajęć nie miała najmniejszego wpływu na osiągane wyniki strzeleckie.

Żołnierze potwierdzili swoje znakomite przygotowanie do realizacji zadań ogniowych, również w warunkach pustynnych. Okazało się, że czas jaki spędzili na strzelnicy w kraju w trakcie przygotowań do misji przynosi wymierne efekty w postaci 100% trafionych celów.

Tekst: kpt. Piotr Spólny
Zdjęcia arch.: VII zmiana PKW Irak