None

Delegacja dowództwa z wizytą w USA

8 zdjęć w galerii
Począwszy od 9 września, przez kolejne siedem dni, delegacja Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego (DO RSZ), na czele z gen. dyw. Tomaszem Piotrowskim, przebywała z wizytą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Pobyt u sojuszników z armii amerykańskiej rozpoczął się od uczestnictwa w Maneuver Warfighter Conference w Fort Benning, w stanie Georgia. Tegoroczna konferencja zatytułowana była: The Brigade Combat Team: Readying for Large Scale Ground Combat (LSGCO). Tematy koncentrowały się na zagadnieniu szkolenia żołnierzy, jak również na tym, jak kształtować ich umiejętności wielopłaszczyznowego współdziałania. Ważnym, podejmowanym w trakcie wykładów tematem, był także rozwój indywidualny żołnierzy. – „Przedstawiono ogólne zasady rozwoju kariery i budowania morale wśród żołnierzy. Zapoznano z kierunkami badań i rozwoju techniki bojowej, zwrócono uwagę na konieczność rozwijania zdolności bojowych w środowisku wielodomenowym. Podkreślono, że do właściwego wyszkolenia konieczne jest posiadanie dobrze wyposażonej i przygotowanej bazy szkoleniowej, pozwalającej na organizowanie i zgrywanie złożonych zespołów zadaniowych. Dużą wagę przywiązywano do rozwijania i kształtowania zdolności przywódczych, na wszystkich szczeblach.” - tak Maneuver Warfighter Conference 2019 podsumował Szef Zarządu Operacyjnego Dowództwa Operacyjnego RSZ im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego.

Kolejnym etapem pobytu delegacji DO RSZ w USA była wizyta w Illinois National Guard (ING), która rozpoczęła się od przedstawienia roli, historii, przeznaczenia i aktualnie realizowanych zadań przez siły z Illinois. – „Dostarczamy specjalistycznych zdolności i w ramach naszych umiejętności, posiadanych narzędzi, wyspecjalizowanych urządzeń i usług, z których korzystamy, i które możemy zaoferować w miarę potrzeby i konieczności, kiedy będziemy wezwani.” - tak opisał prowadzone przez ING zadania dowódca formacji, BG Richard Neely. Szef Pionu Planowania Dowództwa Operacyjnego RSZ im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego, swoje oczekiwania, związane z wizytą w ING, scharakteryzował następująco: - „Głównym z priorytetów dla DO RSZ jest przygotowanie do ćwiczenia pod kryptonimem Anakonda-20. Wizytę w Illinois National Guard zamierzałem ukierunkować na koordynację zaangażowania strategicznego partnera Dowództwa Operacyjnego RSZ w strukturę kierownictwa ćwiczenia i ćwiczących na różnych poziomach. Dotychczasowe zaangażowanie 183 Grupy Operacji Powietrznych oraz elementów CBRN było szczególnie wspierające dla osiągnięcia założonych celów poprzednich edycji ćwiczenia Anakonda, dlatego doświadczenia i potencjał ING będą wykorzystane w ćwiczeniu Anakonda-20, a szczegóły tej współpracy będą potwierdzone w roku trwania następnych konferencji przygotowujących nas do nadchodzącego ćwiczenia.”

W Spriengfield, stanowiącym miejsce stacjonowania Illinois National Guard, członkowie delegacji mogli odwiedzić Illinois Emergency Management Agency, czyli główny ośrodek zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Ośrodek gromadzi przedstawicieli wszystkich agencji mających wpływ na ocenę sytuacji i proporcjonalne do tych szacunków reagowanie. Wszyscy szefowie i przedstawiciele agencji wchodzących w skład zespołu, muszą posiadać autoryzację do podejmowania decyzji. Bardzo dużą wagę przywiązuje się do ciągłego monitorowania sytuacji w rejonach instalacji nuklearnych.

Dotychczasowy pobyt umożliwił pogłębienie współpracy z sojusznikami w wielu obszarach. Liczne wizyty dały możliwość wymiany myśli, stały się platformą do dyskusji o przyszłości stosunków, współdziałania i wymiany doświadczeń. To jednak jeszcze nie koniec podróży Dowódcy Operacyjnego RSZ i jego podwładnych. Kolejnym etapem będzie wyjazd do Kanady i spotkanie z przedstawicielami Kanadyjskich Sił Zbrojnych.

Tekst: mjr Adriana Wołyńska