None

Odznaka strzelecka

5 zdjęć w galerii
W bazie Camp Marechal de Lattre de Tassigny w Novo Selo w dniu 9 września 2019 roku odbyła się uroczysta zbiórka XL zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR na okoliczność wręczenia odznak strzeleckich.
Na zbiórce oprócz żołnierzy PKW stawili się żołnierze amerykańscy oraz policjanci Polskiego Kontyngentu EULEX.

Po przywitaniu pododdziałów z dowódcą XL zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR został odczytany Rozkaz Dowódcy Jednostki Wojskowej o nadaniu Wojskowych Odznak Strzeleckich pierwszego i drugiego stopnia.

Następnie przed front szyku wystąpili żołnierze polscy, amerykańscy oraz policjanci Polskiego Kontyngentu EULEX, którzy zdobyli Wojskowe Odznaki Strzeleckie pierwszego i drugiego stopnia. Odznaki wręczył Dowódca XL zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR ppłk Piotr Idus.

Tekst/ zdjęcia: ppor. Paweł Raczkowski