None

Wykład ekspercki

3 zdjęć w galerii
W dniu 5 września bieżącego roku w ramach realizacji zaplanowanych przedsięwzięć projektu Nowe Urządzenie Polskie 2x35 (NUP 2x35), w Dowództwie Operacyjnym RSZ odbył się wykład dr. Jacka Bartosiaka, poświęcony wpływowi polskiego teatru wojny na planowanie sił zbrojnych.
W wykładzie uczestniczył Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Tomasz Piotrowski wraz z kierowniczą kadrą dowództwa. Dr. Bartosiakowi towarzyszył pan Albert Świdziński, koordynator Programu Gier Wojennych i Symulacji Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.

W trakcie wykładu prelegent przedstawił geograficzne, geopolityczne i geostrategiczne uwarunkowania polskiego teatru wojny na tle doświadczeń historycznych oraz współczesnych dylematów bezpieczeństwa Polski. Dr Bartosiak w sposób sugestywny i przekonujący wykazał, jak ukształtowanie terenu, przebieg szlaków komunikacyjnych i rozlokowanie zasobów naturalnych wpływają na obronność państwa i jego politykę bezpieczeństwa. Interaktywna formuła wykładu umożliwiała uczestnikom bieżące dzielenie się swoimi opiniami i spostrzeżeniami.

Po zakończonym wykładzie Dowódca wręczył prelegentowi okolicznościowy upominek oraz wyraził nadzieję na kontynuowanie współpracy, natomiast uczestnicy skorzystali z okazji do uzyskania dedykacji na cieszących się uznaniem w środowisku wojskowym książkach autorstwa dr. Bartosiaka.

Tekst: płk Jacek Ropejko
Zdjęcia: mjr Marek Kwiatek