None

Afganistan – Żołnierze X zmiany z TB Gamberi

9 zdjęć w galerii
Żołnierze 1 i 3 plutonu ochrony realizujący zadania mandatowe w TB Gamberi, oprócz ochrony doradców, czyli głównego ich zadania, realizują również wiele różnorodnych szkoleń doskonalących.
Żołnierze 1 i 3 plutonu ochrony realizujący zadania mandatowe w TB Gamberi, oprócz ochrony doradców, czyli głównego ich zadania, realizują również wiele różnorodnych szkoleń doskonalących.

W ciągu ostatnich tygodni żołnierze plutonów ochrony "Guardian Angels" z Gaberii poza realizacją zadań wynikających ze specyfiki misji uczestniczyli w szkoleniu prowadzonym przez amerykańskich instruktorów EOD (Explosive Ordenance Disposal). Pomimo, że większość żołnierzy służących w zespołach rozminowania brała już udział w wielu tego typu kursach i szkoleniach. To specyficzne środowisko, jakim jest Afganistan wymaga ciągłego doskonalenia, ponieważ taktyka oraz różnorodność ładunków wybuchowych, jakich mogą użyć rebelianci ciągle się zmienia. Podczas zajęć zrealizowano zagadnienia z prowadzenia rozpoznania oraz wykrywania improwizowanych ładunków wybuchowych (IED - ang. Improvised Explosive Device). Ponadto realizowano procedury z zasad przeciwdziałania atakom z użyciem improwizowanych urządzeń wybuchowych (C-IED). Celem szkolenia było również poznanie sprzętu i wyposażenia amerykańskich zespołów EOD, wymiana doświadczeń oraz wspólna działalność w zakresie C-IED. Żołnierze sekcji rozminowania pod okiem instruktorów mogli doskonalić swoje umiejętności w pracy z wykorzystaniem robotów saperskich, wykrywaczy oraz georadarów.

Oprócz szkolenia inżynieryjno-saperskiego, ratownicy medyczni prowadzili zajęcia doskonalące ze szkolenia medycznego. W zajęciach udział wzięli doradcy, którzy podczas codziennej służby szkolą, doradzają i asystują w szkoleniu afgańskiej armii. Oficerowie z zespołu doradców mieli okazję doskonalić swoje umiejętności z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej w oparciu o standardy i wytyczne komitetu TCCC (Tactical Combat Casualty Care). Szkoleni mogli obserwować praktyczny pokaz stosowania środków medycznych znajdujących się w Indywidualnym Pakiecie Medycznym (IPMed.), który znajduje się na wyposażeniu każdego uczestnika misji. Każdy szkolony miał możliwość użycia w praktyce rurki nosowo-gardłowej, służącej do udrożniania dróg oddechowych. Ponadto każdy uczestnik zajęć musiał prawidłowo założyć stazę taktyczną na własną kończynę oraz na kończynę innego poszkodowanego.

Tekst: kpt. Radosław Osiński
Zdjęcia: chor. Wojciech Kozorys, st.kpr. Tomasz Borsuk