Końcowa konferencja planistyczna

W ostatnim tygodniu stycznia 2020 roku, w Centrum Operacji Lądowych – Dowództwie Komponentu Lądowego w Krakowie, odbyła się końcowa konferencja koordynacyjna - Final Coordination Conference (FCC) - do nadchodzącego ćwiczenia Anakonda-20. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przeprowadzi ćwiczenie pk. Anakonda-20 na przełomie maja i czerwca 2020 roku. Tegoroczna Anakonda odbywać się będzie w wymiarze połączonym, co oznacza udział wszystkich komponentów rodzajów SZ RP. Pozwoli to również na integrację potencjału militarnego z układem pozamilitarnym, w złożonym środowisku operacyjnym, poprzez wsparcie jednostek koalicyjnych i sojuszniczych, w obszarze działań na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów w basenie Morza Bałtyckiego.
 
Edycja 2020 zakłada reagowanie między innymi na zagrożenia hybrydowe, stanie się też polem dla przetestowania nowych obszarów działania Wojska Polskiego i jego gotowości do skutecznej odpowiedzi na próbę destabilizacji sytuacji w Rzeczypospolitej.
 
FCC do Anakonda-20 miała na celu ostatnią dekonfliktację epizodów taktycznych i ogniowych, które prowadzone będą w jej trakcie. Pozwoliła kierownictwu ćwiczenia na zaplanowanie przebiegu i sekwencji zdarzeń realizowanych podczas części dowódczo – sztabowej.
 
Należy podkreślić, że Anakonda-20 będzie dzielić przestrzeń z amerykańskim ćwiczeniem Defender-Europe 20. Są to oddzielnie prowadzone ćwiczenia na terenie naszego kraju. Anakonda-20 przetestuje Siły Zbrojne w zakresie realizacji współdziałania w połączonej operacji obronnej, natomiast w ramach Defender-Europe 20 sojusznicy przeprowadzą przerzut znaczącej ilości wojsk i sprzętu w ramach realizacji swoich zobowiązań na wschodniej flance NATO. Ta sytuacja pozwoli na wykorzystanie środowiska stworzonego w związku z przemieszczeniem i rozmieszczeniem elementów wzmocnienia na flance wschodniej w ramach Defender-Europe 20 i przećwiczenie przez Polskie Siły Zbrojne procedur prowadzenia operacji o najwyższej skali i intensywności.
 
* * *
 
Seria ćwiczeń Anakonda realizowana jest od 2006 roku w cyklu dwuletnim. Od tego czasu ćwiczenie ewoluowało, z wymiaru stricte krajowego, do przedsięwzięcia z aktywnym udziałem państw członkowskich NATO i naszych partnerów.
 
Anakonda-20 jest przedsięwzięciem planowanym od dawna, odbywającym się regularnie. Z założenia ma naturę defensywną i nie jest skierowane przeciwko jakiemukolwiek państwu. Jego skala i założenia wynikają ze zobowiązań podjętych w czasie Szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku i stanowią odpowiedź na współczesne zagrożenia.
 
Ćwiczenie pk. Anakonda-20 skupia główny wysiłek na działania komponentu morskiego i powietrznego, a realizowane będzie w powiązaniu/korelacji z ćwiczeniami organizowanymi i prowadzonymi w regionie:
- SZ Szwecji - AURORA 20 (11.05 - 04.06),
- SZ Estonii – SPRING STROM 20 (11 - 15.05).
 
W ćwiczeniu, na tę chwilę, przewidywany jest udział około 9 000 żołnierzy  Sił Zbrojnych RP oraz z państw: sojuszu (Włochy, Litwa, Łotwa, Estonia, Słowacja, Czechy, Szwecja, Węgry, Turcja, Niemcy).