Zadania NRFC

Zgodnie z MC 392, NRFC spełnia funkcje komitetu doradczego do spraw Sił Rezerwowych wobec Komitetu Wojskowego NATO oraz stanowi forum dyskusji na temat szeroko rozumianej polityki rezerw osobowych.
 

W tym kontekście działalność NRFC skupia się na realizacji głównego celu, którym jest umacnianie gotowości moralno-bojowej Sił Rezerwowych Sojuszu poprzez stworzenie forum dla wymiany informacji, zwłaszcza w zakresie:

  • mobilizacji Sił Zbrojnych (organizacja, rozwiązania systemowe, doświadczenia);
  • organizacji Sił Rezerwowych w czasie pokoju (korpusu oficerów, podoficerów i szeregowych);
  • regulacji prawnych dotyczących Sił Rezerwowych;
  • sposobów motywowania żołnierzy rezerwy do pełnienia służby wojskowej
    w rezerwie;
  • szkolenia wojskowego Sił Rezerwowych;
  • ochotniczej działalności żołnierzy rezerwy na rzecz sił zbrojnych Sojuszu;
  • wsparcia pracodawców w motywowaniu ich do zatrudniania żołnierzy rezerwy;
  • administrowania rezerwami osobowymi.
None