Wojskowa asysta honorowa

Wojskowa asysta honorowa stanowi ważny element oprawy ceremonialnej uroczystości państwowych, wojskowych, patriotycznych i patriotyczno-religijnych. Jej udział ma na celu nadanie im odpowiedniej rangi oraz podniosłego charakteru.


Zadania związane z reprezentowaniem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej podczas uroczystości w kraju oraz za granicą zostały powierzone Pułkowi Reprezentacyjnemu Wojska Polskiego. W jego skład wchodzą: trzy kompanie reprezentacyjne, Orkiestra Reprezentacyjna WP i Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego. Pułkowi podlega również pluton salutowy obsługujący podczas świąt państwowych i wojskowych armaty - repliki dział austriackich z początku XX wieku, które były częścią uzbrojenia Wojska Polskiego w okresie międzywojennym.


Do zadań żołnierzy pododdziałów reprezentacyjnych należy także udział w ceremoniach związanych z wizytami w Polsce prezydentów, koronowanych głów, szefów rządów i wysokiej rangi wojskowych. Asystują przy składaniu listów uwierzytelniających przez ambasadorów pełniących misję dyplomatyczną w Warszawie oraz biorą udział w ceremoniach składania kwiatów przy pomnikach pamięci narodowej i pogrzebach osób zasłużonych. Szczególnym zadaniem żołnierzy pododdziałów jest codzienne pełnienie warty honorowej przy Grobie Nieznanego Żołnierza i przed siedzibą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Zwierzchnika Sił Zbrojnych RP.