Praca


DOWÓDCA GARNIZONU WARSZAWA

zakończył nabór na stanowisko: starszy inspektor (441990 – pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani)
w komórce wewnętrznej – Wydział Organizacyjny Oddziału Personalnego (G-1) w Sztabie Dowództwa Garnizonu Warszawa

wymiar etatu – 1,0 w Dowództwie Garnizonu Warszawa Pl. Piłsudskiego 4, 00-909 Warszawa.