Praca

Nabór kandydatów
 
 

Dowódca Garnizonu Warszawa
informuje, że zakończono proces naboru na stanowisko pracy starszego specjalisty w Wydziale Infrastruktury Wojskowej w Dowództwie Garnizonu Warszawa, w ramach którego wybrany kandydat został zatrudniony na wyżej wymienionym stanowisku.

 

Dowódca Garnizonu Warszawa
informuje, że zakończono proces naboru na stanowisko pracy starszego inspektora w Sekcji Transportu w Dowództwie Garnizonu Warszawa, w ramach którego wybrany kandydat został zatrudniony na wyżej wymienionym stanowisku.

Dowódca Garnizonu Warszawa
informuje, że zakończono proces naboru na stanowisko pracy starszego referenta w Oddziale Wychowawczym w Dowództwie Garnizonu Warszawa, w ramach którego został wybrany kandydat do zatrudnienia na wyżej wymienione stanowisko.
Osoby, które nie zakwalifikowały się do ostatniego etapu naboru kończącego się zatrudnieniem na wyżej wymienione stanowisko zostaną o tym fakcie poinformowane poprzez dane kontaktowe podane w Kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Dowódca Garnizonu Warszawa
informuje, że zakończono proces naboru na stanowisko pracy starszego referenta w Sekcji Wspomagającej w Dowództwie Garnizonu Warszawa, w ramach którego został wybrany kandydat do zatrudnienia na wyżej wymienione stanowisko.
Osoby, które nie zakwalifikowały się do ostatniego etapu naboru kończącego się zatrudnieniem na wyżej wymienione stanowisko zostaną o tym fakcie poinformowane poprzez dane kontaktowe podane w Kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.