Pomoc weteranom

W resorcie obrony narodowej problematykę pomocy weteranom i innym osobom uprawnionym reguluje Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U.2019.1569) oraz Decyzja nr 463/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu pomocy poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska oraz członkom rodzin zmarłych żołnierzy i pracowników wojska (Dz. Urz. MON z dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 321).
Na szczeblu Dowództwa Garnizonu Warszawa i podległych jednostek wojskowych osobą koordynującą funkcjonowanie systemu pomocy jest specjalista Oddziału Wychowawczego DGW – p. Włodzimierz Dembiński (tel. +48 261 873 359).
 
Telefon zaufania dla weteranów działań poza granicami państwa i ich rodzin (od poniedziałku do piątku w godzinach: 17.00-20.00):
tel: +48 261 817 233
 
CENTRA POMOCY RODZINIE DGW
CPR przy Klubie DGW
Warszawa, Al. Niepodległości 141a
tel. +48 261 871 073
lub tel. kom.: +48 727 015 270
e-mail: cpr.klubdgw@wp.mil.pl
 
CPR przy 15 Sieradzkiej Brygadzie Wsparcia Dowodzenia
Sieradz, ul. Sienkiewicza 6
tel. +48 261 611 541
lub tel. kom.: +48 519 708 204
 
TURNUSY REHABILITACYJNE I READAPTACYJNO-KONDYCYJNE
W oparciu o bazę Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo - Kondycyjnego w Mrągowie organizowane są turnusy rehabilitacyjne z „Treningiem Psychologicznym” dla żołnierzy i pracowników jednostek wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa oraz readaptacyjno-kondycyjne dla żołnierzy-weteranów poszkodowanych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: http://woszkmragowo.wp.mil.pl/pl/23.html
 
PORADNIK WETERANA

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa. Poradnik (do pobrania poniżej) adresowany jest do weteranów-żołnierzy oraz weteranów-pracowników resortu obrony narodowej. Wydany został przede wszystkim w związku ze zmianami oraz nowymi uprawnieniami wynikającymi z przeprowadzonej w 2019 roku nowelizacji ustawy o weteranach działań poza granicami państwa. Asumptem do napisania tego poradnika były także pytania i wnioski przesyłane przez weteranów i zgłaszane podczas spotkań.