Pomoc weteranom

W resorcie obrony narodowej problematykę pomocy weteranom i innym osobom uprawnionym reguluje Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U.2019.1569) oraz Decyzja nr 463/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu pomocy poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska oraz członkom rodzin zmarłych żołnierzy i pracowników wojska (Dz. Urz. MON z dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 321).
Na szczeblu Dowództwa Garnizonu Warszawa i podległych jednostek wojskowych osobą koordynującą funkcjonowanie systemu pomocy jest specjalista Oddziału Wychowawczego DGW – p. Włodzimierz Dembiński (tel. +48 261 873 359).
 
Telefon zaufania dla weteranów działań poza granicami państwa i ich rodzin (od poniedziałku do piątku w godzinach: 17.00-20.00):
tel: +48 261 817 233
 
CENTRA POMOCY RODZINIE DGW
CPR przy Klubie DGW
Warszawa, Al. Niepodległości 141a
tel. +48 261 871 073
lub tel. kom.: +48 727 015 270
e-mail: cpr.klubdgw@wp.mil.pl
 
CPR przy 15 Sieradzkiej Brygadzie Wsparcia Dowodzenia
Sieradz, ul. Sienkiewicza 6
tel. +48 261 611 541
lub tel. kom.: +48 519 708 204
 
TURNUSY REHABILITACYJNE I READAPTACYJNO-KONDYCYJNE
W oparciu o bazę Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo - Kondycyjnego w Mrągowie organizowane są turnusy rehabilitacyjne z „Treningiem Psychologicznym” dla żołnierzy i pracowników jednostek wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa oraz readaptacyjno-kondycyjne dla żołnierzy-weteranów poszkodowanych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://woszkmragowo.wp.mil.pl/pl/pages/turnus-readaptacyjno-kondycyjny-2020-03-12-z/
 
PORADNIK WETERANA

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa. Poradnik (do pobrania poniżej) adresowany jest do weteranów-żołnierzy oraz weteranów-pracowników resortu obrony narodowej. Wydany został przede wszystkim w związku ze zmianami oraz nowymi uprawnieniami wynikającymi z przeprowadzonej w 2019 roku nowelizacji ustawy o weteranach działań poza granicami państwa. Asumptem do napisania tego poradnika były także pytania i wnioski przesyłane przez weteranów i zgłaszane podczas spotkań.


CENTRUM LECZENIA WETERANA DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI PAŃSTWA (CLW) WIM.

tel. + 48 665-707-193; + 48 261-817-797 e-mail: clw@wim.mil.pl; mmnitowska@wim.mil.pl


W sierpniu 2021 r. rozpoczęło działalność Centrum Leczenia Weterana działań poza granicami państwa (CLW) WIM. Minister Obrony Narodowej Pan Mariusz Błaszczak, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska WETERANÓW poszkodowanych, wyznaczył Wojskowy Instytut Medyczny na wykonawcę zadania polegającego na usprawnieniu dostępu do kompleksowej i skoordynowanej opieki medycznej.


BIURO INFORMACYJNO - ZGŁOSZENIOWE CENTRUM LECZENIA WETERANA

tel. + 48 665-707-193

poniedziałek — piątek w godzinach 07.00 — 21.00

(w godz. 21:00 — 07:00 zabezpieczenie potrzeb medycznych realizowane jest poprzez Szpitalny Oddział Ratunkowy tel. 261-816-291)

 

więcej informacji: https://wim.mil.pl/pacjent/pelnomocnik-ds-weteranow