Misja Dowództwa Garnizonu Warszawa

Dowództwo Garnizonu Warszawa realizuje przedsięwzięcia mające na celu przygotowanie sił i środków zapewniających sprawne funkcjonowanie na szczeblu centralnym systemów dowodzenia i łączności w czasie pokoju, sytuacji kryzysowych oraz wojny. Zarządza systemem ochrony i obrony oraz zaopatruje logistycznie komórki organizacyjne MON, jednostki wojskowe i instytucje na terenie Garnizonu Warszawa , a także w innych lokalizacjach.
 
Organizuje główne uroczystości o charakterze państwowym, wojskowym oraz patriotyczno-religijnym wraz z ich oprawą ceremonialną. Upowszechnia tradycje orężne, prowadzi także lekcje historii. Dużą wagę przywiązuje do współpracy z władzami samorządowymi na arenie międzynarodowej.