Kultura

Klub Dowództwa Garnizonu Warszawa prowadzi działalność kulturalno-oświatową, turystyczno-krajoznawczą oraz instruktorsko-metodyczną głównie na rzecz środowiska wojskowego stołecznego garnizonu i rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego. Placówka dysponuje salą widowiskową, w której organizowane są spektakle teatralne, recitale i projekcje filmowe. Znajdują się tu też: salon wystawienniczy oraz pomieszczenia przeznaczone do zajęć szkoleniowych, a także działalności kół zainteresowań.