Działalność reprezentacyjna

Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego jest jednostką realizującą przedsięwzięcia związane z oprawą ceremonialną uroczystości państwowych, wojskowych i patriotyczno- religijnych odbywających się w Polsce i za granicą. Do zadań stawianych pododdziałom reprezentacyjnym należy między innymi pełnienie warty honorowej przy Grobie Nieznanego Żołnierza i przed Pałacem Prezydenckim, zapewnienie wojskowej asysty podczas oficjalnych wizyt składanych w Polsce przez najważniejszych zagranicznych gości, a także ceremonii związanych z obejmowaniem przez ambasadorów swoich funkcji w placówkach dyplomatycznych. W strukturze Pułku, oprócz kompanii reprezentacyjnych, znajdują się także: Orkiestra Reprezentacyjna WP, Szwadron Kawalerii WP i pluton armat salutowych. Żołnierze jednostki znani są z perfekcyjnego wykonywania musztry paradnej, prezentowanej podczas różnego rodzaju uroczystości oraz festiwali i przeglądów orkiestr wojskowych.

 

Jesienią 2013 roku Dowództwu Garnizonu Warszawa zostały podporządkowane orkiestry wojskowe funkcjonujące do tej pory w strukturach rodzajów sił zbrojnych oraz Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Łącznie jest ich dziewiętnaście, w tym cztery reprezentacyjne: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i orkiestra funkcjonująca w strukturach Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Stacjonując w różnych garnizonach, zapewniają oprawę muzyczną uroczystości państwowych, wojskowych i regionalnych, przede wszystkim tych o charakterze patriotycznym. Ponadto współpracują z cywilnymi instytucjami artystycznymi, lokalnymi władzami miast i województw, wnosząc istotny wkład w upowszechnianie kultury muzycznej i promowanie wojska. Swój kunszt muzyczny z powodzeniem prezentują podczas międzynarodowych i krajowych festiwali oraz przeglądów orkiestr wojskowych zdobywając nagrody i wyróżnienia. Podczas koncertów, oprócz marszów wojskowych i dzieł muzyki klasycznej wykonują nowoczesne aranżacje muzyki popularnej, jazzowej i filmowej.

 

Ośrodek Reprezentacyjny MON realizuje głównie zadania na rzecz Ministra Obrony Narodowej, w tym przede wszystkim związane z obsługą wizyt delegacji zagranicznych. Odbywają się tu również konferencje, narady, szkolenia i sympozja organizowane przez Ministerstwo.