Dowodzenie i łączność

15 Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia, 10 Wrocławski Pułk Dowodzenia oraz 24 Polowa Techniczna Baza Wojsk Łączności realizują przedsięwzięcia mające na celu rozwijanie systemu teleinformatycznego i zabezpieczenie funkcjonowania stanowisk kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi. Wyposażone w sprzęt nowej generacji, utrzymują w stałej gotowości wydzielone siły i środki przeznaczone do udziału w organizowanych cyklicznie krajowych i międzynarodowych ćwiczeniach.