Dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Tomasz Dominikowski

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki, Akademii Obrony Narodowej oraz Akademii Sztuki Wojennej. Zdecydowana większość jego kariery wojskowej nierozerwalnie wiąże się ze strukturami Dowództwa Garnizonu Warszawa.

Służbę zaczynał w kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego jako dowódca plutonu, by z czasem awansować na dowódcę kompanii. W 2002 r. objął obowiązki szefa Wydziału Służb Garnizonowych w Komendzie Garnizonu Dowództwa Garnizonu Warszawa. W latach 2004-2006 dowodził batalionem w Pułku Ochrony, a przez kolejne trzy – Batalionem Reprezentacyjnym Wojska Polskiego. Był dowódcą jeszcze dwóch jednostek wojskowych podległych stołecznemu garnizonowi: Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego Mrągowo – w latach 2010-2012 oraz 10 Warszawskiego Pułku Samochodowego – w latach 2012-2016.

Kolejnym wyzwaniem, którego podjął się gen. bryg. Dominikowski było stanowisko szefa Pionu Szkolenia w Dowództwie Garnizonu Warszawa. To stanowisko piastował do 2018 r., kiedy wyznaczono go do pełnienia funkcji szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy. W tej roli spełniał się do marca 2020 r. – wówczas, zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej, powrócił do stolicy by zostać zastępcą dowódcy Garnizonu Warszawa. Od 1 października 2021 r. pełni obowiązki dowódcy stołecznego garnizonu. 11 listopada 2021 r. otrzymał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnika Sił Zbrojnych nominację na stopień generała brygady.