BIP

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Dowództwa Garnizonu Warszawa.

 Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) jest stroną internetową, która umożliwia powszechny i bezpłatny dostęp do informacji publicznej, będącej w posiadaniu resortu obrony narodowej.

Podstawą realizacji powszechnego prawa obywateli do dostępu do informacji publicznej są:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej;
* Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

 

* Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej;


* Decyzja Nr 449/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2007 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej resortu obrony narodowej;

 

* Decyzja Nr 209/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w resorcie obrony narodowej;


* Decyzja nr 47/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej i funkcjonowania służby komunikacji społecznej w resorcie obrony narodowej.