Warsztaty z ceremoniału

12 zdjęć w galerii
Ujednolicenie i upowszechnienie obowiązujących rozwiązań z zakresu przygotowania uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej – to jeden z celów dwudniowych warsztatów, zorganizowanych przez Dowództwo Garnizonu Warszawa, dla oficerów Wojska Polskiego, którzy są odpowiedzialni za organizację, przygotowanie i udział wojskowej asysty honorowej w uroczystościach państwowych, wojskowych i patriotycznych.
Warsztaty składały się z części teoretycznej - prowadzonej w sali wykładowej Centrum Konferencyjnego WP i w Sali Tradycji Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, a także części praktycznej – na placu musztry Pułku.

Kursanci zdobyli informacje dotyczące niezbędnej dokumentacji potrzebnej do przygotowania uroczystości oraz nauczyli się jak w praktyce ją dobrze przeprowadzić. Oficerowie Pionu Ceremoniału Wojskowego dowództwa stołecznego garnizonu przytoczyli najczęściej popełniane błędy podczas ceremonii z udziałem wojskowej asysty honorowej i wskazali jak ich nie popełniać.

Żołnierze z innych jednostek organizacyjnych Wojska Polskiego dowiedzieli się jak wzorowo zorganizować i przeprowadzić uroczystość z okazji święta jednostki, powitania czy pożegnania żołnierza, a także wręczenia wyróżnień i zwiedzania Sali Tradycji jednostki. Nie zabrakło zajęć na temat właściwego składania wieńców, odsłonięcia pomnika lub tablicy pamiątkowej oraz przekazania obowiązków dowódcy.

Nasi żołnierze podzielili się również wiedzą na temat właściwego powitania prezydenta i ministra w jednostce wojskowej, a także witania delegacji zagranicznej i organizacji apelu pamięci.

W drugim dniu warsztatów tematy zajęć dotyczą m.in. organizacji uroczystości za granicą, a także udział mediów, narratora oraz orkiestry wojskowej w uroczystości.