Pożegnanie dowódcy

16 zdjęć w galerii
W asyście honorowej pododdziałów reprezentacyjnych Wojska Polskiego, pożegnaliśmy dziś, zdającego obowiązki na stanowisku dowódcy Garnizonu Warszawa, gen. dyw. Roberta Głąba. W uznaniu zasług, z dniem 1 sierpnia tego roku, Mariusz Błaszczak minister obrony narodowej wyznaczył go na stanowisko zastępcy szefa sztabu ds. zarządzania zasobami w Sojuszniczym Dowództwie NATO ds. Transformacji w Norfolk.
Ceremonia odbyła się w miejscu bliskim każdemu żołnierzowi - na Placu marsz. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Na maszt podniesiono flagę państwową, a Orkiestra Reprezentacyjna zagrała hymn Rzeczypospolitej. Po uroczystej zmianie posterunku honorowego, głos zabrał żegnający się dowódca: Dowództwo Garnizonu Warszawa to ponad 4 tys. żołnierzy i 2 tys. pracowników, im wszystkim chciałbym wyrazić olbrzymią wdzięczność, uznanie oraz szacunek za wspólne 5 lat. Te 5 lat było dla mnie olbrzymim wyróżnieniem, potężnym zaszczytem za co jestem wdzięczny ministrom obrony narodowej. Podsumowując wystąpienie dodał – Lata spędzone w Dowództwie nigdy nie zostaną zapomniane… służba tutaj sprawiała mi tak wiele radości.

Listy okolicznościowe do żegnającego się dowódcy Garnizonu Warszawa skierowali prezydent Andrzej Duda oraz szef resortu obrony narodowej. Mając wielokrotnie okazję do współpracy z Panem Generałem, mogłem obserwować Pana profesjonalizm i zaangażowanie. W dużej mierze to dzięki postawie Pana Generała przedsięwzięcia organizowane z udziałem Garnizonu Warszawa stały zawsze na doskonały poziomie przygotowania i były wizytówką Sił Zbrojnych RP. Przekazuję Panu Generałowi wyrazy wielkiego uznania za sposób wywiązywania się z tych obowiązków. – napisał w liście prezydent RP.

Jestem pełen głębokiego uznania dla wiedzy, umiejętności i zdolności organizacyjnych, jakimi wykazał się Pana Generał na stanowisku Dowódcy Garnizonu Warszawa. Potwierdził Pan swoją postawą, że służba w Wojsku Polskim to nie zwykła praca, lecz szczególne powołanie – tymi słowami zwrócił się szef resortu ON w liście skierowanym do gen. dyw. Roberta Głąba.

Na zakończenie głos zabrał szef Urzędu ds. Kombatantów i os. Represjonowanych: W imieniu naszych podopiecznych, weteranów walk o niepodległość Rzeczypospolitej, reprezentowanych dzisiaj przez pana profesora Leszka Żukowskiego, obecnego powstańca warszawskiego. W imieniu tych wszystkich podopiecznych urzędu chciałbym podziękować Panu Generałowi za te lata wyśmienitej, wspaniałej współpracy. Współpracy, która służyła nie tylko Siłom Zbrojnym, nie tylko weteranom walk o niepodległość ale całemu społeczeństwu. Dziękujemy za te 5 lat w czasie których zawsze mogliśmy na Pana Generała i Dowództwo Garnizonu Warszawa liczyć, w przedsięwzięciach organizowanych w Polsce i poza granicami kraju – mówił szef Urzędu do żegnającego się dowódcy.
 
Gen. dyw. Robert Głąb, wspólnie z ministrem Wojciechem Skurkiewiczem oraz czasowo pełniącym obowiązki płk. Tomaszem Dominikowskim, po raz ostatni złożył kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.

Uroczystość zdania obowiązków na stanowisku dowódcy GW zakończyła defilada Kompanii i Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, a także pocztów sztandarowych z jednostek wojskowych podległych dowódcy GW z Pułku Ochrony, 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, 10 Warszawskiego Pułku Samochodowego oraz 10 Pułku Dowodzenia z Wrocławia. W ceremonii na placu uczestniczył także Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego.

***

Przed objęciem nowego stanowiska, gen. dyw. Robert Głąb pożegnał się nie tylko z żołnierzami i pracownikami wojska służącymi i pracującymi w samym Dowództwie. W minionym tygodniu odwiedził większość podległych jednostek wojskowych by podziękować za wspaniałą współpracę.

Na zakończenie swojej służby w Dowództwie gen .dyw. Robert Głąb został uhonorowany przez wicepremiera, ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotra Glińskiego odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.