Pierwsza w Europie i druga na świecie

32 zdjęć w galerii
W 11 artykułach zawarła to co stanowi dziś istotę niezależności i swobody narodu. Uchwalana podczas burzliwych obrad Sejmu Czteroletniego, wprowadzała nowatorskie rozwiązania m.in. trójpodziału władzy – dziś tak oczywiste, wówczas wręcz rewolucyjne. Celebrujmy więc Święto Narodowe 3 Maja i 231 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Oprócz trójpodziału władzy, ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów, wprowadzała prawo powszechnej niepodległości dla szlachty i mieszczaństwa oraz ograniczała nadmierne immunitety prawne i polityczne przywileje szlachty, m.in. liberum veto, konfederację i wolną elekcję.

Była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją i choć obowiązywała tylko 14 miesięcy, stanowiła wielkie osiągnięcie narodu polskiego, chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

Tegoroczne, centralne uroczystości dla uczczenia naszego narodowego sukcesu, jakim było uchwalenie Konstytucji 3 Maja, odbyły się na Placu Zamkowym w Warszawie. Uczestniczyły w nich najważniejsze osoby w państwie, z prezydentem Andrzejem Dudą na czele, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, kadra dowódcza Sił Zbrojnych RP, a także duchowieństwo, kombatanci i harcerze. Gen. bryg. Tomasz Dominikowski, dowódca stołecznego garnizonu przywitał gen. Rajmunda Andrzejczaka szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Podniosłego charakteru uroczystości nadało odegranie, przez Orkiestrę Reprezentacyjną Wojska Polskiego, hymnu narodowego. Muzykom towarzyszył Zespół Artystyczny Wojska Polskiego, który wraz ze zgromadzonymi na Placu Zamkowym mieszkańcami stolicy, zaśpiewał wszystkie zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. Zaraz potem odczytano preambułę Konstytucji 3 Maja. Całość dopełnił pluton salutowy, który przed gmachem Dowództwa Garnizonu Warszawa oddał 21 salw armatnich.

Na zakończenie uroczystości Placem Zamkowym przedefilowały pododdziały zgromadzone przed Zamkiem Królewskim, a prezydent oraz uczestnicy obchodów, w asyście żołnierzy Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, przeszli ulicami Starego Miasta do Pałacu Prezydenckiego.

***

Oryginał Konstytucji początkowo był przechowywany w Wilanowie, w zbiorach Archiwum Publicznego Potockich, zgromadzonych przez Stanisława Kostkę Potockiego - uczestnika obrad Sejmu Czteroletniego.

W latach 70 XIX wieku, na mocy umów rodzinnych, archiwum zostało przekazane do podkrakowskich Krzeszowic, a po 1945 r. powróciło do Warszawy i znalazło się w Archiwum Głównym Akt Dawnych.