Pamięci 60 milionów ofiar

16 zdjęć w galerii
Zebrała najbardziej obfite żniwo życia ludzkiego w historii świata - w ciągu 6 lat zginęło ponad 60 milionów osób. Dziś wspominamy ofiary II wojny światowej, która rozpoczęła się 82 lata temu.
Był piątek, 1 września 1939 r. O godz. 4.47 kmdr Gustav Kleikamp, dowódca okrętu Kriegsmarine Schleswig-Holstein wydał rozkaz otwarcia ognia z okrętowych dział artylerii w kierunku Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. Kilka minut wcześniej bomby spadły Wieluń. Ofiarom tych wydarzeń – żołnierzom i cywilom – poświęcone były poranne uroczystości na Westerplatte oraz w Wieluniu z udziałem najwyższych władz państwowych oraz wojska. Uczestniczący w gdańskiej ceremonii - płk Tomasz Dominikowski, pełniący obowiązki dowódcy Garnizonu Warszawa, złożył Mariuszowi Błaszczakowi, ministrowi obrony narodowej meldunek o gotowości żołnierzy do rozpoczęcia uroczystości.

-To był poranek podobny do dzisiejszego –wspominał prezydent Andrzej Duda w Wieluniu. -Było ciemno, kiedy nad śpiącymi mieszkańcami Wielunia otwarło się piekło. Zniszczono ludziom życie.

- Polacy bili się o wolność, lepszy świat, wolną ojczyznę i Europę, o świat bez wojny – powiedział premier Mateusz Morawiecki na Westerplatte. -To właśnie Polacy ponieśli największą ofiarę.

Przemawiający w Gdańsku Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podkreślił, że Westerplatte „jest to miejsce święte, naznaczone krwią żołnierzy Wojska Polskiego”. Dodał iż bohaterowie września 1939 „są wzorem dla współczesnych żołnierzy Wojska Polskiego”.

Podczas tegorycznych uroczystości na Westerplatte, Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej zagrała, skomponowany specjalnie na tę okazję, "Marsz bohaterów Westerplatte".

***

Pierwszego września obchodzimy nie tylko rocznicę wybuchu II wojny światowej. To także Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Z tej okazji na Placu marsz. Józefa Piłsudskiego, w asyście honorowej żołnierzy Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, odbyła się uroczystość zorganizowana przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, w hołdzie bohaterskim Obrońcom Ojczyzny w 1939 r. oraz wszystkim walczącym o wolność kraju podczas II wojny światowej.

Podczas ceremonii płk Tomasz Dominikowski, reprezentował Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej. Jan Józef Kasprzyk odznaczył pełniącego obowiązki dowódcy stołecznego garnizonu medalem Pro Bono Poloniae za zasługi w upowszechnianiu wiedzy o historii walk niepodległościowych i krzewieniu postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie i poza granicami kraju.