Odznaka dla Oddziału Zabezpieczenia

Kultywowanie i popularyzacja tradycji jednostek logistycznych, a także uhonorowanie żołnierzy i pracowników Oddziału Zabezpieczenia za nienaganną służbę i pracę były celem nadania tej jednostce odznaki pamiątkowej i rozpoznawczej.
Nadał je minister obrony narodowej decyzją Nr 111/MON z dnia 9 czerwca 2017 r., jednak pierwsze egzemplarze żołnierze i pracownicy Oddziału Zabezpieczenia otrzymali w przeddzień tegorocznego Święta Wojska Polskiego. Jeden - przekazano do Muzeum Wojska Polskiego.

Odznaka symbolizuje więź łączącą kadrę i pracowników, której podstawą są tradycje jednostki, etos służby i pracy oraz charakter jej pełnienia i wykonywania.