Kwiaty od prezydenta Czech

8 zdjęć w galerii
By oddać hołd bezimiennym bohaterom, którzy poświęcili życie w imię wolności ojczyzny, przebywający z dwudniową wizytą w Warszawie, prezydent Czech Peter Pavel złożył kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Na placu marsz. Józefa Piłsudskiego, byłego generała armii, szefa Sztabu Generalnego czeskich Sił Zbrojnych, a także szefa Komitetu Wojskowego NATO przyjął gen. bryg. Tomasz Dominikowski, dowódca stołecznego garnizonu.
Oficjalne powitanie, zaprzysiężonego 9 marca, Petera Pavela odbyło się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego, w asyście honorowej żołnierzy kompanii reprezentacyjnej. Hymny obu krajów zagrała Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego.
Po złożeniu kwiatów przed mogiłą pod arkadami Pałacu Saskiego, gość z Czech poznał historię Grobu Nieznanego Żołnierza i wpisał się do Księgi Pamiątkowej.
Pierwszego dnia wizyty, po rozmowach z prezydentem Andrzejem Dudą, które dotyczyły m.in. dwustronnych relacji Polski i Czech, Peter Pavel rozmawiał z marszałkami: Sejmu i Senatu Elżbietą Witek oraz Tomaszem Grodzkim. Na dugi dzień pobytu czeskiej delegacji w Warszawie, zaplanowano spotkanie u prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.