Dowódca Garnizonu Warszawa wyznaczony na stanowisko

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak wręczył płk. Tomaszowi Dominikowskiemu dokument potwierdzający wyznaczenie go na stanowisko dowódcy Garnizonu Warszawa.
Płk Tomasz Dominikowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki, Akademii Obrony Narodowej oraz Akademii Sztuki Wojennej. Zdecydowana większość jego kariery wojskowej nierozerwalnie wiąże się ze strukturami Dowództwa Garnizonu Warszawa.

Służbę zaczynał w kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego jako dowódca plutonu, by z czasem awansować na dowódcą kompanii. W 2002 r. objął obowiązki szefa Wydziału Służb Garnizonowych w Komendzie Garnizonu Dowództwa Garnizonu Warszawa. W latach 2004-2006 dowodził batalionem w Pułku Ochrony, a przez kolejne trzy – Batalionem Reprezentacyjnym Wojska Polskiego. Był dowódcą jeszcze dwóch jednostek wojskowych podległych stołecznemu garnizonowi: Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego Mrągowo – w latach 2010-2012 oraz 10 Warszawskiego Pułku Samochodowego – w latach 2012-2016.

Kolejnym wyzwaniem, którego podjął się płk Dominikowski było stanowisko szefa Pionu Szkolenia w Dowództwie Garnizonu Warszawa. To stanowisko piastował do 2018 r., kiedy wyznaczono go do pełnienia funkcji szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy. W tej roli spełniał się do marca 2020 r. – wówczas, zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej, powrócił do stolicy by zostać zastępcą dowódcy Garnizonu Warszawa. Od 1 października 2021 r. pełni obowiązki dowódcy stołecznego garnizonu.

Podczas uroczystości w gmachu Ministerstwa Obrony Narodowej, Mariusz Błaszczak wyznaczył również gen. bryg. Jacka Ostrowskiego na stanowisko szefa J3, zastępcy szefa sztabu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. bryg. Michała Rohde na zastępcę dowódcy 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, a także płk. Rafała Miernika na dowódcę 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej, płk. Jarosława Mokrzyckiego na dowódcę LITPOLUKRBRIG - Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego, płk. Michała Małyskę na dowódcę 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz płk. Piotra Płonkę na rektora-komendanta Akademii Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki.