None

Najlepszy pododdział w Dowództwie

4 zdjęć w galerii
2 batalion dowodzenia 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia najlepszym pododdziałem w Dowództwie Garnizonu Warszawa w ubiegłym roku!
Rokrocznie, dowódca stołecznego garnizonu ocenia pododdziały z podległych sobie jednostek wojskowych i wskazuje ten, który osiągając najlepsze wyniki w szkoleniu wyróżnia się na tle pozostałych.
 
Tym razem, gen. dyw. Robert Głąb uhonorował 2 batalion dowodzenia za uzyskanie najlepszych wyników w działalności służbowej, w istotnym stopniu wpływających na zwiększenie zdolności i gotowości bojowej Sił Zbrojnych RP oraz Dowództwa Garnizonu Warszawa.
 
2 batalion dowodzenia, będący w strukturach 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia, wykonuje specjalistyczne zadania z zakresu łączności i informatyki najnowszej generacji.