Dowodzenie łącznością

8 zdjęć w galerii
Choć ćwiczyli na terenie powiatów, w których na co dzień funkcjonują to radzili sobie w warunkach stricte polowych – bez prądu, bez dostępu do Internetu, a ich zadaniem było dobrze się zorganizować i nawiązać łączność nie tylko ze swoim dowódcą, ale też z żołnierzami innych jednostek. Zakończyły się blisko tygodniowe zajęcia zintegrowane pododdziałów dowodzenia i łączności czterech jednostek wojskowych podległych dowódcy stołecznego garnizonu.
Szkolili się żołnierze 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia, 10 Warszawskiego Pułku Samochodowego oraz 24 Polowej Technicznej Bazy Wojsk Łączności. Część z nich była w terenie, a część w jednostce. Celem zajęć było przećwiczenie rozmieszczenia i rozwijania sił i środków batalionu w terenie zurbanizowanym.

W ramach zajęć żołnierze m.in. opracowywali zadania i rozkazy dla podległych elementów węzła łączności i rozwijali oraz maskowali sprzęt z wykorzystaniem podręcznych i etatowych środków maskujących. Organizowali ochronę rejonu rozmieszczenia i - co najważniejsze - konfigurowali sieć łączności by porozumieć się z przełożonymi, z własną jednostką oraz  z żołnierzami innych ćwiczących jednostek.

Mimo, że zajęcia dotyczyły głównie specjalistów od dowodzenia i łączności, to szansę na wykazanie się dostali też logistycy, których zadaniem było zorganizowanie transportu oraz wyżywienia.