Rok 2021 zaczęliśmy z przytupem

24 zdjęć w galerii
Zgrupowania poligonowe, szkolenia taktyczne, bojowe i strzeleckie, warsztaty doskonalące wiedzę i umiejętności – nie zasypiamy gruszek w popiele by podnosić kwalifikacje żołnierzy w jednostkach podległych dowódcy stołecznego garnizonu.
Pododdziały 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia trenowały głównie w Terenowym Ośrodku Szkolenia w Sokołowie. Na warsztat wzięły m.in. ochronę i obronę obiektów. W ramach zagadnień taktyczno-specjalnych doskonaliły działania zespołowe, takie jak reagowanie na atak przeciwnika, pokonywanie terenu skażonego i zajmowanie strategicznych obiektów. Szkolili się też sieradzcy logistycy, a ich celem było przygotowanie się do działań w terenie zurbanizowanym - strzelanie zza przesłon, działania na posterunku kontrolnym, zasady przeszukiwania pojazdów.

Swoje kwalifikacje z zakresu działań w terenie zurbanizowanym podnosili też żołnierze Pułku Ochrony, którzy trzy tygodnie spędzili w zimowej scenerii poligonu w Wędrzynie. Tor psychologiczny, treningi strzeleckie – z granatnika ppanc RPG-7, dynamiczne, w parach i składem warty, a także doskonalenie taktyki, wzajemnego ubezpieczania się i oczywiście działania zespołowe w terenie zurbanizowanym – ponad setka żołnierzy – specjalistów od ochrony - szlifowała swoje umiejętności, w dzień i w nocy.

Czasu nie tracili również żołnierze Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, którzy wyjeżdżali z koszar do Rembertowa i Wesołej, choć nie po to by doskonalić podrzucanie karabinka reprezentacyjnego. Mimo, ze ich domeną jest reprezentowanie, tym razem skupili się na szkoleniu strzeleckim m.in. z karabinka "Beryl" i szlifowaniu norm szkoleniowych m.in. z rozkładania i składania karabinków, ładowania amunicji oraz nakładania maski i wyznaczania azymutu. Trenowali też na bojowo - działanie w specyficznych środowiskach walki, wykonywanie ukryć i posługiwanie się ISOPS.

W styczniu, praktyczne umiejętności strzeleckie, na poligonie w Rembertowie, podnosili również nasi mistrzowie kierownicy - żołnierze 10 Warszawskiego Pułku Samochodowego. Wzięli też udział, podobnie jak żołnierze 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia, 15 Brygady i Pułku Ochrony w warsztatach łączności. Jednym z celów blisko tygodniowych zajęć było rozwiązywanie zaawansowanych problemów konfiguracyjnych występujących w trakcie eksploatacji aparatowni. Ze względu na bezpieczeństwo żołnierzy, zajęcia odbywały się na terenie jednostek w których służą.

Duży zastrzyk wiedzy otrzymali żołnierze wszystkich jednostek podległych dowódcy Garnizonu Warszawa, którzy są odpowiedzialni za szkolenie. Tuż po Nowym Roku wzięli udział w naradzie szkoleniowo-metodycznej połączonej z praktycznym kursem, której głównym tematem była rola, miejsce i zadania osób odpowiedzialnych za realizację procesu szkolenia w jednostce wojskowej podległej dowódcy Garnizonu Warszawa. Podczas kursu praktycznego omówiona została m.in. organizacja treningu strzeleckiego na szczeblu pododdziału z wykorzystaniem elementów BLOS i systemu ŚNIEŻNIK oraz strzelca wyborowego.