Wzięliśmy łączność na warsztat

4 zdjęć w galerii
Rozwiązywanie zaawansowanych problemów konfiguracyjnych występujących w trakcie eksploatacji aparatowni oraz poszukiwanie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych podczas użytkowania sprzętu łączności – to jedne z celów blisko tygodniowych warsztatów łączności zorganizowanych dla żołnierzy trzech jednostek wojskowych podległych dowódcy Garnizonu Warszawa.
Ze względu na bezpieczeństwo żołnierzy, zajęcia odbywają się na terenie jednostek w których służą, czyli w 15 Sieradzkiej Brygadzie Wsparcia Dowodzenia, 10 Wrocławskim Pułku Dowodzenia oraz 10 Warszawskim Pułku Samochodowym.

Do szkolenia zaangażowani zostali najlepsi specjaliści łączności z pododdziałów dowodzenia i łączności by przekazać wiedzę specjalistyczną załogom i obsługom sprzętu.

Zebrane podczas zajęć wnioski i doświadczenia będą przekazane w przyszłości podczas szkolenia specjalistycznego w jednostkach.