Gotowi na szkolenie

12 zdjęć w galerii
Rola, miejsce i zadania osób odpowiedzialnych za realizację procesu szkolenia w jednostce wojskowej podległej dowódcy Garnizonu Warszawa – to zasadniczy cel narady szkoleniowo-metodycznej, w której uczestniczy kilkudziesięciu żołnierzy odpowiedzialnych za szkolenie w jednostkach DGW. Równolegle trwa praktyczny kurs dla uczestników narady oraz specjalistów wojsk inżynieryjnych z jednostek podległych Dowództwu.
Organizatorem blisko tygodniowego przedsięwzięcia, odbywającego się we Wrocławiu, jest Pion Szkolenia Dowództwa Garnizonu Warszawa. Szef Pionu, płk Damian Matysiak, wyznaczył jako temat narady realizację działalności szkoleniowej w 2021 roku na podstawie wniosków z ubiegłego roku. Podkreślił jednocześnie konieczność wzięcia pod uwagę sytuacji epidemicznej i wynikających z niej ograniczeń w organizacji szkolenia.

Podczas praktycznego kursu, celem jest ukierunkowanie szkolenia inżynieryjno-saperskiego w podległych jednostkach oraz w zakresie wykorzystania elementów BLOS i systemu „Śnieżnik”. Kursanci zapoznają się z aktualnymi metodami organizacji szkolenia z wykorzystaniem obu systemów.

Żołnierze poznają potencjał Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych. Podczas metodycznych zajęć pokazowych przyswoili już sobie m.in. możliwości pododdziałów wojsk inżynieryjnych oraz pododdziałów rozminowania i ich wyposażenie, a także  najnowsze techniki unieszkodliwiania przedmiotów wybuchowych.

Przed nimi udział w zajęciach instruktorsko-metodycznych na temat prowadzenia zajęć inżynieryjno-saperskich. Omówione na nich będą m.in. elektryczne i ogniowe sieci wybuchowe, sposoby wykonania okopów i schronów, niszczenie przedmiotów wybuchowych i zapory fortyfikacyjne.

Zdjęcia: 10 Wrocławski Pułk Dowodzenia