Światło służby

4 zdjęć w galerii
Harcerki ze Związku Harcerstwa Polskiego Hufca Warszawa-Mokotów przekazały na ręce gen. dyw. Roberta Głąba betlejemskie światło pokoju. „Światło służby” to hasło przyświecające tegorocznej akcji.
To światło będzie dawało moc nie tylko harcerzom ale tym wszystkim, do których zostanie zaniesione. Słowo służba jest szczególnie bliskie wszystkim żołnierzom Dowództwa Garnizonu Warszawa. Bowiem to właśnie oni, każdego dnia służą na rzecz Polski i jej obywateli. W tym ciężkim, pandemicznym okresie starają się z pomocą dotrzeć tam gdzie są najbardziej potrzebni. Wspomagać nie tylko inne służby mundurowe ale również obywateli. Światło przyniesione w sztafecie przez harcerzy, z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem, z pewnością rozjaśni ciemne strony pandemii, w której przyszło im służyć.