Konkurs z okazji 25lecia DGW

Zbliża się koniec roku 2020. To był dla nas wyjątkowy czas, rok 25lecia Dowództwa Garnizonu Warszawa. I chociaż obchody odbywały się w trudnych, pandemicznych warunkach i zostały ograniczone do minimum, to zapewne zapiszą się na kartach historii naszej instytucji. Chcemy podsumować ten jubileuszowy czas razem z Wami. Dlatego przygotowaliśmy konkurs z tej okazji. Do wygrania kalendarze DGW na 2021 r.
Co trzeba zrobić?
  1. W komentarzu pod postami konkursowymi należy udzielić poprawnej odpowiedzi na 3 pytania, które będą publikowane w następujących terminach: czwartek (3 grudnia br.), wtorek (8 grudnia br.) oraz czwartek (10 grudnia br.).
  2. Zachęcamy do udostępniania konkursu i polubienia naszego profilu.
  3. Spośród uczestników konkursu, nagrodzimy łącznie 9 osób, które jako pierwsze udzielą poprawnych odpowiedzi pod postami. Co oznacza, że w każdym dniu konkursowym nagradzamy 3 nowe osoby. Jeżeli ktoś wygrał jednego dnia konkursowego, następnego dnia nie będzie uwzględniania jego odpowiedź. Chcemy dać szansę wszystkim ;)
  4. Konkurs trwa w dniach 3, 8 i 10 grudnia 2020 r., do godz. 14.00. Każdego dnia konkursowego post wstawiamy o 8 rano, na odpowiedzi czekamy do godz. 14.00, a wyniki ogłaszamy do godziny 15.00.
  5. Odpowiedzi udzielamy pod postem w formie komentarza –  jego napisanie oznacza akceptację regulaminu konkursu, który dostępny jest na stronie www DGW.

REGULAMIN KONKURSU:
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą 25lat Dowództwa Garnizonu Warszawa.
2. Organizatorem Konkursu jest Dowództwo Garnizonu Warszawa z siedzibą przy Placu Marszałka J. Piłsudskiego 4, 00-909 Warszawa.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu DGW na facebooku, w dniach 3, 8 i 10 grudnia 2020 roku. Każdego dnia konkursowego w godzinach 8.00-14.00.

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
4. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego,
b. nie jest żołnierzem lub pracownikiem DGW.

NAGRODA
5. Nagrodami w Konkursie są: kalendarze DGW na rok 2021.
6. Zdobywcami nagród w Konkursie będzie 9 Uczestników, wyłonionych przez Komisję Konkursową, która w czasie trwania konkursu, pod postami konkursowym na profilu DGW na Facebooku: udzieli poprawnych odpowiedzi na pytania.
7. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
8. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu godziny od zakończenia każdego dnia konkursowego.
9. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres dgw.rzecznik@mon.gov.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
10. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt DGW, na adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.
11. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez DGW.
12. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
13. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego.
14. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
15. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.wojsko-polskie.pl/dgw/