Muzycy z klasą

8 zdjęć w galerii
W orkiestrach wojskowych podległych dowódcy Garnizonu Warszawa trwają egzaminy podwyższające kwalifikacje muzyków w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych. Dla muzyka, zdany egzamin oznacza, że staje się specjalistą wyższej klasy w danej dziennie, na swoim stanowisku.
Od 16 listopada komisja z Pionu Szkolenia oraz Wydziału Orkiestr Dowództwa Garnizonu Warszawa przeprowadza egzaminy w orkiestrach, które zgłosiły kandydatów na podwyższenie lub potwierdzenie klasy specjalisty.

Do egzaminu przystąpili podoficerowie zawodowi. Rozpoczął go test pisemny z zakresu wiedzy ogólnowojskowej, następnie przeprowadzono sprawdzian z wiedzy muzycznej. Egzaminy zakończył test praktyczny ze znajomości partii instrumentalnych repertuaru oficjalnego, hymnów i marszy oraz władania buławą tamburmajora.

Zazwyczaj tego typu testy przeprowadzane są dwa razy w roku. W tym roku, ze względu na pandemię, odbył się jeden. Dotyczył potwierdzenia lub podwyższenia klas: I, II i III.